Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tenojokilaakson saamelaisasutus, Utsjoki. Välimaan asuinkenttä. Kuva: Digitaalinen maastokäyntikuva Johanna Forsius 2005