Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, Hamina. Haminan keisarillisen kadettikoulun päärakennus, myöhemmin Reserviupseerikoulu. Kuva: MV/RHO Ilkka Kaskinen