Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Rautalammin suurtilat, Rautalampi. Korholan kartanoa. Kuva: Marja-Leena Ikkala 2014