Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Valtion viljavarasto, Seinäjoki. Valtion viljavarasto pohjoiseen. Kuva: Museovirasto 2018