Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Heinolan maaseurakunnan kirkkoympäristö, Heinola. Maaseurakunnan kirkko. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 JKorpimies 2014