Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kukkolankosken kalakenttä, Tornio. Kukkolankosken aittoja. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Htm 2017