Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kukkolankosken kalakenttä, Tornio. Kukkolankoskea. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Htm 2017