Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Hämeenlinna Kanta-Häme

Evon metsäopisto

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Evon metsäopisto
Kuvaus
Evon metsäopisto on Mustialan maatalousoppilaitoksen ja Lepaan puutarhaopiston ohella ensimmäisiä autonomian aikana valtion toimesta perustettuja oppilaitoksia, joiden tavoitteena oli maanviljelyksen, metsähoidon ja puutarhaviljelyn edistäminen Suomessa. Evon metsäopisto on alkuperäisessä käytössään ja opetus on jatkunut oppilaitoksessa yhtäjaksoisesti jo yli 140 vuotta.

Evon metsäoppilaitos sijaitsee Alisen, Keskisen ja Ylisen Rautjärven saartamassa maastossa niin, että oppilaitoksen keskeiset rakennukset ovat järvien muodostamalla niemekkeellä.

Opiston nykyiset koulurakennukset ovat uusia, mutta joukossa on vielä 1800-luvun rakennuksia kuten entinen johtajan mökki, entinen ruokalarakennus, asuinrakennus Niemi, aittarakennus, posti, asuirakennus Korpi, asuirakennukset Kaivola ja Koivula sekä oppilasasuntola Saarela. Opistoalueella on myös puulajipuisto.
 
Historia
Evon kruununpuistoon määrättiin 1858 annetulla julistuksella perustettavaksi maamme ensimmäinen metsäopisto. Korkeinta metsäopetusta annettiin Evolla 1862 - 1908, jonka jälkeen opetus siirtyi Helsingin yliopistoon. 1876 Evossa aloitti metsänvartijakoulu (vuodesta 1922 metsäkoulu), 1892 kalastuskoeasema ja 1945 riistantutkimuslaitos. 1989 Evon metsäopisto ja metsätyökoulu yhdistettiin Evon metsäoppilaitokseksi.

Opiston tarvitsemat rakennukset suunniteltiin Intendentin-konttorissa (E. Lohrmann 1859). Viimeinen niistä valmistui 1864. Alkuperäisistä rakennuksista luentosalirakennus, oppilasasuntola ja johtajan asunto ovat tuhoutuneet tulipaloissa, mutta ne on korvattu uusilla käyttämällä hyväksi vanhaa rakennuspaikkaa, joten alueen alkuperäinen asemakaavallinen luonne on säilynyt. Vanhin rakennus on 1850 rakennettu ns. vanha mökki, jossa opiston johtaja, "Suomen metsätieteen isäksi" sanottu A. G. Blomqvist asui 1860-1862 opiston rakennustöiden aikana.

Evon alueella on säilynyt vanhoja kruununtorppia, metsänvartijan tiloja ja metsäkämppiä. Evon valtionpuiston metsämaisemat vaihtelevat koskemattomista aarnialueista puistomaisiin, istutettuihin metsiköihin.
 
Lisätietoa
A. Benj. Helander, Anton Gabriel Blomqvist ja hänen aikansa. Evon metsäopisto perustetaan. 1936.

Emil Vesterinen, Evon metsäopiston perustamisvaiheita. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 55,26. 1962.

Teija Ahola, Rakennusinventointi - Lammi. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 44/2002. Hämeen ympäristökeskus, Lammin kunta 2002.

Rakennettu Häme. Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto 2003.

Tapani Tasanen, Läksi puut ylenemähän. Metsien hoidon historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden läpimurtoon 1870-luvulla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 920. 2004.
 
kohteeseen sisältyy:  oppilaitos; oppilaitos;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009