Museiverket
Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY
suomeksi    om tjänsten    tyck till

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

INFO OM TJÄNSTEN

På webbplatsen har Museiverkets inventering av Byggda kulturmiljöer av riksintresse, RKY publicerats. Webbplatsen www.rky.fi har producerats av Museiverket och utarbetats av F:ma Hilla Tarjanne.

Webbplatsens struktur och PDF-filer

Objektsökningen finns till vänster på första sidan.

Mitt på första sidan finns en beskrivning av inventeringen och tjänsten, och mitt på sidan öppnas också information om objekten. Den första informationen om ett objekt är att det visas på kartan. Nedtill i objektinformationen visas när webbsidan publicerats samt eventuella uppdateringar. Till höger syns objektets fotografier, ifall sådana finns. Under fotografierna finns en länk till Museiverkets karttjänst, där objektets placering kan studeras på en större karta och där man också kan se på Museiverkets övriga geografiska informationsmaterial.

Via en länk på första sidan öppnas en PDF-fil med information på samiska om objekt inom den samiska ursprungsbefolkningens område.

Till höger på första sidan finns länkar till ytterligare information och anvisningar. Länkarna "Byggda kulturmiljöer av riksintresse i planläggningen och tillståndsförfaranden" samt "Frågor och svar" är PDF-filer. Under Information och anvisningar finns också en länk till nedladdning av geografiskt informationsmaterial.

För att kunna läsa pdf-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ned från Adobes webbplats http://www.adobe.com/se/

Upphovsrätt

Det är tillåtet att lägga ut länkar till webbplatsen och citera ur texten i enlighet med upphovsrättslagen. Källan ska uppges. Materialet får användas endast för lagliga ändamål som överensstämmer med god sed.

Upphovsrätten till fotografierna innehas av Museiverket och/eller fotograferna om inte annat anges. Vid fotografierna anges objektets namn, fotograf och fotograferingsår. Om kommersiell användning, visning och kopiering av bilderna avtalas separat. Museiverkets arkiv har webbadressen www.museovirasto.fi/sv/samlings-och-informationstjanster/bildsamlingarna.

Bakgrundskartorna för objekten har Lantmäteriverkets gränssnitt. Publiceringslicensen för en bakgrundskarta är CC by 4.0.

Tyck till

Du kan ge respons på tjänsten med responsblanketten som öppnas via länken "tyck till" upptill på webbplatsen. Synpunkter om objekten lämnas via blanketten som öppnas nedtill på objektssidan.

Personuppgifter på dem som besöker tjänsten registreras inte.

Ansvar

Museiverket ansvarar för innehållet i webbtjänsten. Felaktigheter som uppdagas korrigeras i mån av möjlighet omgående. Uppdateringsdatum anges på sidan. Museiverket ansvarar inte för sådana kostnader eller skador som orsakas användaren av eventuella felaktigheter i webbplatsens innehåll eller av att tjänsten på grund av tekniska orsaker inte är tillgänglig.

www.kulturmiljo.fi tillgänglighetsförklaring


© Museovirasto 2009