Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Nakkila Satakunta

Anolan kartano

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Anolan kartano
Kuvaus
Anolan kartanon päärakennus on uudemman kartanoarkkitehtuurin merkkiteos, johon liittyy arvokas kartanopuisto.

Anolan kartano sijaitsee Kokemäen rantamaisemassa, missä joki haarautuu historiallisesti merkittävän Kirkkosaaren kohdalla. Arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelema päärakennus on rakennettu 1937-1938 vanhan empirerakennuksen paikalle. Kaksikerroksisen tiilestä muuratun päärungon jatkeena ovat yksikerroksiset balustradikaitein reunustetut sivuosat, pääsisäänkäyntiä on korostettu pylväiden kannattelemalla altaanilla ja puistosivua klassillisilla arkkitehtuuriaiheilla, tympanonilla, pilastereilla ja ranskalaisten ikkunoiden umpikaarikoristeilla. Kartanopihan varrella on yksikerroksinen alkujaan tilanhoitajan asuinrakennus samalta ajalta.

Kartanoalueen muita merkittäviä rakennuksia ovat harmaakivestä ja tiilestä rakennetut karjasuojat ja meijeri.

Kokemäenjokeen liittyvän puiston sanotaan olevan peräisin 1600-luvulta. Maisemapuutarhan luonteen se on saanut 1870-luvulla ruotsalaisen puutarha-arkkitehti Kurt Forsbergin toimesta ja nykyinen muoto on Paul Olssonin suunnittelema.

Perimätiedon mukaan Kirkkosaari olisi Ulvilan vanhan kirkon paikka.
 
Historia
Anolan vanha allodiaalisäteri on muodostettu 1570- ja 1580-luvuilla neljästä ratsutilasta. Kartanoon liitettiin 1585 vielä Lautelan rälssitila ja 1600 tienoilla Kirkkosaaren yksinäistila. 1500-luvulla kartano kuului Kurck-suvulle. Kartanon nykyinen rakennuskanta on syntynyt Frenckell-suvun omistuskaudella.
 
Lisätietoa
Niilo J. Avellan, Entisen Ulvilan pitäjän maatilat. Satakunta. Kotiseutututkimuksia III. Porvoo 1914.

Suunnitelmapiirustukset Jarl Eklund 1937, Suomen rakennustaiteen museo.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto Sarja A: 177.1990.

Risto Känsälä, Nakkilan rakennuskulttuuria. Semmonen talo jota herrat kyselee. Nakkilan kunta 1995.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kartano; puisto; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
Anolan kartano. Elias Härö 1968
Anolan kartano. Elias Härö 1968.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009