Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Leppävirta Pohjois-Savo

Nikkilänmäen museotie

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Nikkilänmäen museotie
Kuvaus
Nikkilänmäen museotie periytyy 1700-luvulta ja on osa Etelä-Savosta Pohjois-Savoon ja edelleen Pohjanmaalle vienyttä keskeistä maantietä. Tie on linjaukseltaan säilynyt ja se sisältyy Tiehallinnon museotievalikoimaan, johon on valittu tieosuuksia niiden valtakunnallisen merkityksen ja linjauksen säilyneisyyden perusteella. Museotiet kuvastavat liikenneverkon kehitysvaiheita nykypäiviin saakka.

Museotie on 2,4 kilometriä pitkä sorapäällysteinen maantie, joka kiemurtelee asutuksen lomitse Leppävirran kirkonkylästä etelään. Tien varrella on säilynyt vanhaa rakennuskantaa, mm. Anttilan ja Pekkalan tiloilla.
 
Historia
Nikkilänmäen tielinja valmistui 1740-luvulla. Tätä ennen Savon ja Pohjanmaan väli oli talviteiden varassa. Ns. Viipurin ja Oulun välinen talvipostilinja kulki Leppävirran kautta 1600-luvulla.
 
Lisätietoa
P. A. Kruskopf, Leppävirran pitäjän Nikkilänmäki 1844. MV

Tie yhdistää. Toim. Leena Sälejoki-Hiekkanen. Tiemuseo 1986.

Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta 1. Maata, jäätä, kulkijoita. Tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860. Helsinki 1999.
 
kohteeseen sisältyy:  tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema; metsämaisema;
 
Nikkilänmäen museotie kulkee mutkitellen kylän halki. Jouni Marjamäki 2006
Nikkilänmäen museotie kulkee mutkitellen kylän halki. Jouni Marjamäki 2006.
Vanha kivinavetta museotieltä kuvattuna. Jouni Marjamäki 2006
Vanha kivinavetta museotieltä kuvattuna. Jouni Marjamäki 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009