Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Suonenjoki Pohjois-Savo

Nuutilan kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Nuutilan kylä
Kuvaus
Nuutilan kylätien varrella on hyvin säilyneitä ja ehjiä talonpoikaisia pihapiirejä. Kylä sijaitsee kahdella kapealla luode-kaakko -suuntaisella moreeniselänteellä.

Parhaiten on säilynyt Pietulan (Varvari) rakennusryhmä, joka on 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Pihapiirissä on vanhoja aittoja. Nuutilan Pekkalan (Poikientalo) päärakennus on rakennettu 1885 ja 1910-luvulla. Harjun ja Lamminselän pihapiireissä on vanhoja talousrakennuksia. Lamminselän päärakennus on 1890-luvulta. Nuutin tilalla on poikkeuksellisen vanha 1806 rakennettu navetta. Pellot ovat talojen yhteydessä ja ne noudattelevat harjanteen suuntaa. Kylän rungon muodostava Suonenjoelta kulkeva maantie on rakennettu 1905.
 
Historia
Nuutilan kylän alue oli takamaata, jota kaskesivat 1500-luvulla Virtasalmen Längelmäen kylän Hurskaiset. Ensimmäinen maininta Nuutilan kylästä on 1635 maakirjassa, jossa Nuutti Nuutisen ilmoitetaan asuneen Jäpinahontausrannalla. Kaskeaminen säilyi pitkään elinkeinona kuivalla, etupäässä moreenia ja kalliota sisältäneellä harjanteella. Nuutilan kylässä oli 1775 edelleen vain yksi talo. Kylän nykyiset tilat ovat syntyneet ilmeisesti 1800-luvulla talojen jakamisen mahdollistaneen isonjaon jälkeen.
 
Lisätietoa
Rauni Säisä (toim.), Pohjois-Savon kulttuurihistorialliset rakennussuojelukohteet. Kuopio 1977.

Jari Ropponen, Suonenjoen historia, Pitäjien takamaasta mansikkakaupungiksi. Jyväskylä 1993.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009