Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Ilomantsi Pohjois-Karjala

Ilomantsin Pappilanvaara

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ilomantsin Pappilanvaara
Kuvaus
Ilomantsin Pappilanvaara kuvastaa vanhaa kirkonkylärakennetta sekä eri uskontokuntien jo kauan kestänyttä rinnakkaiseloa Ruotsiin Stolbovan rauhassa liitetyillä alueilla.

Ilomantsin vanhan kirkonkylän aikainen keskus on pappilanmäellä ja sen alapuolella kulkevan Kirkkotien varrella. Luterilainen ja ortodoksinen kirkko sijaitsevat kumpikin omalla mäellään Ilomantsinjärven rannalla. Sekä luterilaisen että ortodoksisen seurakunnan kirkko ja papiston virkatalot on rakennettu tälle alueelle.

Pappilanvaaran laki, josta on vaikuttava näköala Ilomantsinjärvelle, on säilynyt avoimena peltona aina järveen saakka. Mäen korkeimmalla laella ovat luterilaisen seurakunnan kirkkoherran ja kappalaisen pappilat. Molemmat ovat 1800-luvun alusta. Pappilanmäeltä pohjoiseen laskeutuvan peltoaukean alareunassa on Ilomantsin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkko tapuleineen.

Malistenmäellä sijaitsevassa luterilaisessa kirkossa on itäsuomalaiselle puukirkkoarkkitehtuurille tyypilliseen tapaan ulospäin kapenevat ristivarret. Ristikeskuksessa on vesikaton sisäjiireistä nouseva lanterniini. Iloisen moni-ilmeistä kirkkosalia leimaavat sekä Samuel Elmgrenin tekemät holvi- ja lehterikaidemaalaukset että 1930-luvun historiallisesti mielenkiintoisessa restauroinnissa käytetty pehmeän mehevä väritys.

Tyypiltään pohjalaisiin renessanssitapuleihin kuuluva kellotapuli on kirkon ikäinen. Kirkkotarhassa on Suomen ensimmäisiin lähetyssaarnaajiin kuuluneen Pietari Kurvisen sekä Itä-Suomen rukoilevaisuuden perustajan Henrik Renqvistin muistomerkit. Kirkkotarhan järvenpuoleisella laidalla on kaksi hirsistä hautakappelia 1800-luvun vaihteesta. Toinen on kuulunut Molanderien pappissuvulle ja toinen Hjerppe-suvulle.

Kreikkalaiskatolinen kirkko on pyhitetty profeetta Eliaan muistolle. Viisikupolinen kirkko edustaa Venäjällä jo 1700-luvulla yleistynyttä kirkkotyyppiä. Sivuseinien suuret ikonit ovat seurakunnan edellisestä kirkosta. Seurakunnan pappila ja hautausmaa sijaitsevat kirkon pohjoispuolella Kokonniemessä.

Kirkkojen välisen näköyhteyden on katkaissut niiden välimaastoon tehty tiivis uudisasutus ja metsistyminen. Pitäjän uusi keskusta on rakentunut uuteen paikkaan ja vanha keskusta on säilynyt muistona 1800-luvulla muodostuneesta kirkonkylärakenteesta.
 
Historia
Ilomantsin pogosta syntyi veronkannon keskuspaikaksi ja seurakunnan keskukseksi todennäköisesti 1300-luvulla. Kylän talot ryhmittyivät seuraavilla vuosisadoilla Pappilanvaaralle kilometrin pituiseksi riviksi. Kylä kasvoi kohti pohjoista nykyisen ortodoksisen kirkon suuntaan. Kirkonkylän keskus apteekkeineen ja kunnanlääkärin virkataloineen muotoutui 1800-luvun lopulla nykyisen Kirkkotien varrelle.

Ilomantsin luterilainen kirkko rakennettiin ja vihittiin 1796. Se on 1653 perustetun seurakunnan viides kirkkorakennus, edellinen paloi salamaniskusta 1794. Alttarilaite ja saarnastuoli sekä Elmgrenin tekemä maalauskoristelu ja alttaritaulu ovat 1830-1832 toteutetusta kirkkosalin viimeistelystä. Arkkitehti Juhani Vikstedtin (Viiste) suunnittelemassa restauroinnissa 1933 kirkko ja 1790-luvun lopulla rakennettu kellotapuli uudistettiin niiden "entisyyttä mikäli mahdollista korostaen". Länsiristin jatkeeksi rakennettiin seurakuntasali. Kirkko korjattiin 1993-1994 arkkitehti Jari Reposen johdolla.

Kreikkalais-katolinen kirkko rakennettiin pietarilaisen synodiarkkitehti S.V. Sadovnikovin 1880 tekemien piirustusten mukaan ja se vihittiin käyttöön 1892.
 
Lisätietoa
Lars Pettersson, Ilomantsin kreikkalaiskatolisia kirkkoja ja tsasounia. 1945.

Pohjois-Karjalan rakennusperinnettä. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta - Pohjoiskarjalan museo. Toim. Rauni Säisä. 1982.

Ilomantsin keskustan rakennusinventointi, Ulla Vartiainen. Museovirasto 1987.

Ismo Björn, Suur-Ilomantsin historia. Pieksämäki 1991.

Heikki Hanka, Sadan enkelin kirkko. Ilomantsin kuvakirkon kaksi vuosisataa. Jyväskylä 2003.

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt. Pohjois-Karjalan liitto. Julkaisu 83. Joensuu 2004.
 
kohteeseen sisältyy:  hautausmaa; kirkko; kylä; pappila;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Profeetta Eliaan muistolle pyhitetty Ilomantsin ortodoksinen kirkko. Soile Tirilä 2006
Profeetta Eliaan muistolle pyhitetty Ilomantsin ortodoksinen kirkko. Soile Tirilä 2006.
Ilomantsin luterilainen kirkko. Soile Tirilä 2006
Ilomantsin luterilainen kirkko. Soile Tirilä 2006.
Ilomantsin luterilaisen kirkon kellotapuli. Soile Tirilä 2006
Ilomantsin luterilaisen kirkon kellotapuli. Soile Tirilä 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009