Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Paimio Varsinais-Suomi

Wiksbergin kartano

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Wiksbergin kartano
Kuvaus
Wiksbergin kartanon päärakennus on yksi rokokooarkkitehtuurimme merkittävimpiä kartanorakennuksia ja muurarimestari C.Fr. Schröderin tuotannon keskeisiä saavutuksia. Kartanon rakennuskanta, johon kuuluu läheisessä metsikössä oleva Pyhän Jaakobin kirkko kirkkotarhoineen ja Rehbinder-suvulle rakennettuine hautakappeleineen, puisto ja siihen liittyvät viljelykset muodostavat huomattavan kulttuurimaiseman Paimionjoen suussa.

Wiksbergin mansardikattoinen päärakennus, joka on Schröderin suunnittelemien Fagervikin, Lempisaaren, Teijon ja Haaroisten ohella harvoja 1700-luvun lopun kivisiä asuinrakennuksia, perustuu Carl Wijnbladin muokkaamaan ja tunnetuksi tekemään rokokootraditioon niin pohjakaavan kuin julkisivukäsittelyn osalta. Fasadit ovat sileiksi rapatut ja vain nurkkaliseeneillä ja pintaan maalatuilla ikkunankehyksillä ja kerroslistalla korostetut.

Kartanon pihapiiriä ympäröi peltomaisemaan liittyvä puutarha, jossa on vielä nähtävillä Schröderin piha-aukion toiselle puolelle suunnitteleman puurakennuksen kivijalka. Puutarhaa koskevan suunnitelman on tehnyt puutarha-arkkitehti Bengt Schalin 1917 ja 1919. Pihapiirissä on 1800-luvun talousrakennuksia, mm. arkkitehti C.L. Engelin 1820-luvulla suunnittelema viljamakasiini. Kartanolle johtaa kylätieltä puukujanne.

Kartanon vieressä vanhan hautausmaan kupeessa sijaitseva myöhäisjugendia edustava Pyhän Jaakobin kappeli on arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema, vanhalle kirkonpaikalle 1928 pystytetty tiilikirkko. Se jatkaa kappelikirkon historiallista traditiota ja on suunnittelijansa paikallisiin oloihin ja voimavaroihin sovittama muunnelma samanaikaisesti Maarianhaminaan suunnitellusta kirkkorakennuksesta. Edeltävään 1909 palaneeseen kirkkoon liittynyt 1730-luvulla tehty kellotapuli on siirretty nykyiselle paikalleen uuden kirkon rakentamisen yhteydessä. Kappelin vieressä on Engelin suunnittelema Rehbinder-suvulle rakennettu pyöreä kupolikattoinen hautakappeli vuodelta 1824.

Wiksbergin kartano sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella Paimionjokilaakso.
 
Historia
Paimion Wiksberg (aik. Hevonpää) oli keskiaikainen asumakartano. Pihaa rajasivat rakennukset 1760-luvulle asti. Laamanni Paleen rakennutti Wiksbergin kartanoon uuden päärakennuksen 1770-luvulla. Suunnittelijana oli Turun kaupungin muurarimestari Schröder ja rakennusvaihe koski kahta kaksikerroksista rakennusta, joista kivirakenteinen on säilynyt. Puurakennus purettiin 1900-luvun alussa. Arkkitehti Jarl Eklundin suunnitelmien mukaan lisättiin päärakennuksen julkisivuun 1920-luvulla barokkiaiheinen portaali ja itäpäätyyn katettu altaani. Päärakennuksessa tehtiin restaurointitöitä 1900-luvun alussa ja 1960-luvulla.
 
Lisätietoa
Päärakennuksen laajennusehdotus, portaalin, pääoven ja altaanin suunnitelmat Jarl Eklund 1918-23, Suomen rakennustaiteen museo.

Gabriel Nikander, Viksberg. Herrgårdar i Finland II. Helsingfors 1928.

Ragna Ahlbeck, Gods och herresäten i Finland. 1946.

C.J. Gardberg, Turun muurarimestarit ja heidän mestarityönsä. Turun historiallinen museon vuosijulkaisu 1963.

Tove Riska Pyhän Jaakobin kirkko. Suomen kirkot 3. Suomen Muinaismuistoyhdistys 1964.

Elias Härö, Kartanoarkkitehtuuri. Ars. Suomen taide 2. Otava 1988.

C.J. Gardberg, Suomen kartanoita. Keuruu 1989.

Irma Lounatvuori, Puistopaviljonkeja ja hautakappeleita. Carl Ludvig Engel 1778-1840. Näyttelykatalogi. 1990.
 
kohteeseen sisältyy:  hautakappeli; kartano; kellotapuli; kirkko; puisto; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Wiksbergin kartanon päärakennus. Elias Härö 1968
Wiksbergin kartanon päärakennus. Elias Härö 1968.
Wiksbergin kartano. Elias Härö 1968
Wiksbergin kartano. Elias Härö 1968.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009