Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Hangö Nyland

Östra Badhusparkens villaområde

Gå till Museiverkets karttjänst: Östra Badhusparkens villaområde
Beskrivning
Villaområdet i Östra badhusparken i Hangö speglar på ett unikt sätt badanstaltens betydelse för staden samt tidevarvet fram till första världskriget då stora villor och pensionat byggdes i staden. Området är, vid sidan av Runsala i Åbo, Finlands mest representativa exempel på ett område med stora villor från 1800-talet.

Bad- och villastadsdelen följer den långa sandstranden i Hangö öster om hamnområdet och den rutnätsplanerade staden i bergsterrängen. Området som byggts i slutet av 1800-talet och under de första åren av 1900-talet innefattar stora timrade badanstalter och villor med burspråk, balkonger, torn och verandor. Fasaderna är dessutom dekorerade med sirliga lister och träsnitt. En del av villorna är ritade av kända arkitekter som Theodor Höijer, Waldemar Aspelin och Wivi Lönn. I anslutning till villaområdet finns strandpromenaden vid Stora Kolaviken och sommarkaféet i änden av den i den klippiga spetsen av udden.

Casino och gymnastiksalen i anslutning till Hangö badanstalt har bevarats. Casinot är till sitt nuvarande utseende huvudsakligen ett resultat av omfattande ändringsarbeten från år 1910 (W. Aspelin). Till badanstalten hörde från början ett vidsträckt parkområde med Parkdammen norr om vägen.

På Parkberget finns fasta förskansningar av betong och sten som hör till basen som grundades av Sovjetunionen på basis av Moskvafreden 1940. Se Krigshistoriska objekt vid Hangö udd.
 
Historia
Med hjälp av statligt stöd grundade Hangö stad år 1878 en badanstalt vid havet. I början av 1800-talet var badanstalter populära ställen för hälsovård. Badanstalten, restaurangen med danssal (Casino) samt parken med möjligheter till idrottsutövande anlades på södra stranden av Hangö udd vid Kolaviken. Med hjälp av statligt stöd grundade Hangö stad år 1878 en badanstalt vid havet. I början av 1800-talet var badanstalter populära ställen för hälsovård. Badanstalten, restaurangen med danssal (Casino) samt parken med möjligheter till idrottsutövande anlades på södra stranden av Hangö udd vid Kolaviken. Badanstalten med alla byggnader revs i etapper 1944–1950.

I anslutning till badinrättningen vid havet vid landsvägen till Ekenäs (nuvarande Appelgrenvägen) styckade staden ett stort antal parceller för villor och vårdinrättningar. De första auktionerades år 1880 och år 1897 utvidgades villaområdet österut längs havsstranden.

Villabyggandet var som livligast från slutet av 1880-talet till början av 1890-talet. Stadens byggnadsordning tillämpades inte på parceller som låg utanför stadsplaneområdet vilket möjliggjorde byggandet av högre trähus, somliga med tre våningar. Villor byggdes inte enbart för de mest förmögna hangöborna utan också för utsocknes. De mest långväga sommargästerna kom från S:t Petersburg. Badgäster inkvarterades i traktens villor och pensionat. En del av villorna var åtminstone delvis industriellt tillverkade. Från slutet av 1800-talet möjliggjorde ångsågen maskinell tillverkning av husdelar. Byggmästarna på Hangö Ångsåg och snickerifabriken utarbetade också ritningarna för en del villor.
 
Läs mer
Birger Boström, Kaupunki syntyvaiheissaan. Kymmenen lukua Hankoa, Hanko 1973.

Hans E. Österlund, Kylpyläkaupunki ja purjehduskeskus. Kymmenen lukua Hankoa. Hanko 1973.

Tiina Lehto, Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Tammisaari 1989.

Birgitta Ekström, Hangon kylpylä 1879 - 1939. Hangon museon julkaisusarja no 14. Tammisaari 1994.

Marketta Wall, Hangon kahviloita, ruokaloita, ravintoloita ja majataloja. Hangon museon julkaisusarja no 14. Tammisaari 1994.
 
objektets element:  hotell; villa; fästning; turistbyggnad; park;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Villor i Östra badhusparken i Hangö. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Maaritti Siitonen 2018
Villor i Östra badhusparken i Hangö. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Maaritti Siitonen 2018.
Tallholms öar är belägna vid området för Hangö Östra Badhuspark. Hannu Vallas 2005
Tallholms öar är belägna vid området för Hangö Östra Badhuspark. Hannu Vallas 2005.
Casino i Hangö. Johanna Forsius 2007
Casino i Hangö. Johanna Forsius 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009