Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Hangö Nyland

Gäddtarmens hällristningar

Gå till Museiverkets karttjänst: Gäddtarmens hällristningar
Beskrivning
Hällristningarna i Gäddtarmen är ett unikt minnesmärke av sjöfarare i Östersjön.

Cirka 400 m nordväst från spetsen av Hangö udd utanför lotsstationen ligger ett smalt sund, Gäddtarmen, mellan öarna Tullholmen och Kobben. Platsen har varit en skyddad naturlig hamn för fartyg som färdats i skärgården. På ankarplatsen har sjöfarare väntat på gynnsamt segelväder och använt de släta strandklipporna som gästbok.

Sammanlagt har över 600 hällristningar registrerats i Gäddtarmen från medeltiden till början av 1900-talet. De flesta av ristningarna är från 1500- och 1600-talen, vapensköldar som tillhört svenska och finska adelssläkter, s.k. borgerliga vapen samt initialer och bomärken. Bland dem finns också beskrivningar som i ristningen från 1754 av Augustin Ehrensvärd, som utförde mätningar vid Hangö udd, och hans sällskap: ”Hahn och Gethe mätte holmarne, Gerdes och Frese iagade, Liedner fiskade, Skytte lagade godt caffe, Ribbing roade sig, v. Spången ristade stenen och A. Ehrenswärd såg på vatnets högd.”

I vattenområdet har man också hittat föremål, särskilt i sundet mellan Tullholmen och den lilla holmen öster om den, samt ett flertal skeppsvrak. Exempelvis det s.k. kabelvraket på nordöstra sidan av Tullholmen är daterat till 1600-talet.
 
Historia
Hangö udd var en betydande etapp i sjöfarten på Finska viken. Hangö udd nämndes redan i en dansk reseskildring från tidig medeltid och Gäddtarmen förekommer bl.a. i den svenske historikern Olaus Magnus verk som publicerats i Rom år 1555. Hamnen hade en viktig roll under Sveriges stormaktstid då sjötrafiken mellan Stockholm och de nya baltiska provinserna ökade.

I dag är vattennivån så låg i Gäddtarmens naturhamn att sundet inte är farbart. En av de nyaste ristningarna är ett vattenståndsmärke som Hangö stad märkt ut år 1983 invid ett som gjorts 100 år tidigare.
 
Läs mer
Birger Boström, Hauensuolen kivipiirrokset. Hanko 1967.

Torsten Edgren, Gäddtarmen vid Hangö: ett bildgalleri från historisk tid. Ristad och målad. Aspekter på nordisk bergkonst. Vammala 2000.

Maiseman muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto, arkeologian osasto 2001.
 
objektets element:  fornlämning;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
Gäddtarmen i Hangö. Hannu Vallas 2003
Gäddtarmen i Hangö. Hannu Vallas 2003.
Vapensköldarna av släkterna Fleming och Horn är inristade på klippan i Gäddtarmen. István Kecskeméti
Vapensköldarna av släkterna Fleming och Horn är inristade på klippan i Gäddtarmen. István Kecskeméti .
Gäddtarmen och hällristningar som hackats in i klipporna. Helena Taskinen 2003
Gäddtarmen och hällristningar som hackats in i klipporna. Helena Taskinen 2003.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009