Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lovisa Nyland

Tjusterby gård

Gå till Museiverkets karttjänst: Tjusterby gård
Beskrivning
Den tornförsedda tegelmurade huvudbyggnaden av Tjusterby har två våningar och är en av de få repliker av den så kallade engelska nygotiken i vårt land. Tjusterby är en del av herrgårdsbältet vid Pernåviken som härstammar från medeltiden.

Huvudbyggnaden är ritad efter svenska förebilder av den svenska arkitekten C.J. von Heidecken, som senare blev länsarkitekt i Åbo. Byggnaden har ett osymmetriskt placerat avhugget torn i stil med de tidiga stora villorna. Den vidsträckta parken med minnestempel har anlagts vid samma tid som karaktärsbyggnaden uppfördes.

På herrgården finns fortfarande kvar källarvåningen av en herrgård i sten från 1500-talet som ett minne av det fåtal stenherrgårdar som högadeln lät uppföra.

Byggbeståndet på herrgårdarna Sjögård, Tervik och Tjusterby, parkerna, alléerna och de kringliggande åkrarna är en väsentlig del av det nationellt värdefulla kulturlandskapet vid Pernåviken.
 
Historia
Tjusterby frälsesäteri grundlades under medeltiden. På 1800-talet anslöts två av Gammelgårds och åtta av Gersbys frälsehemman.

I mitten av 1500-talet lät slottsfogden Wildeman uppföra ett boningshus i sten på herrgården, som på den tiden var den enda stenbyggda herrgården i Östra Nyland. Slottet förstördes 1571 men ombyggdes i slutet av samma decennium. Det gamla boningshuset förstördes slutgiltigt under stora ofreden. Från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet ägdes Tervik gård av släkten de Geer. Karaktärsbyggnaden i tegel byggdes under prokurator Frans Richard de la Chapelles tid på 1860-talet.
 
Läs mer
Kurt Antell, Tjusterby. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Ragna Ahlbeck, Gods och herresäten i Finland. 1946.

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. 1989.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.
 
objektets element:  lusthus; herrgård; fornlämning; park;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009