Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Hamina Kymenlaakso

Pitäjänsaaren esikaupunkialue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Pitäjänsaaren esikaupunkialue
Kuvaus
Pitäjänsaari on vanhimpia säilyneitä esikaupunkialueita nykyisen Suomen alueella. Pitäjänsaaren luotsivartiotupa on harvinainen esimerkki kaupunkiluotsien päivystyspaikasta ja osa Haminan vanhan sataman historiallista rakennuskantaa.

Pitäjänsaari sijaitsee Haminasta länteen johtavan maantien varrella. Savilahdessa sijaitsevan, kapeiden salmien mantereesta erottaman saaren rakennuskanta on sijoitettu säännöllisiin korttelistoihin. Vanhimmilta osiltaan rakennuskanta on 1700-luvulta, mutta pääosin myöhempää.

Pitäjänsaaren rakennetun ympäristön mittakaava on sangen yhtenäinen. Historialliseen miljööseen liittyy moni-ilmeisen rakennuskannan lisäksi runsas puusto.
Pitäjänsaaren eteläosassa on sen itäpuolella sijaitsevaan Tervasaaren vanhaan satama-alueeseen liittyvä luotsivartiotupa. Korkealla tornilla varustetulle pienelle hirsirakennukselle, jonka ulkoasu viittaa 1800-luvun jälkipuoliskolle, ei tunneta vastineita. Pitäjänsaaren eteläkärjessä on lisäksi Krimin sodan aikaisia linnoituslaitteita.
 
Historia
Pitäjänsaaren esikaupunki syntyi 1700-luvulla Haminan linnoituksen linnoitusesplanadin ja kaupunginsalmen länsipuolelle suomalaisten käsityöläisten asuma-alueeksi. Vähäväkinen väestö, joka ei pystynyt rakentamaan linnoituskaupungin vaatimusten mukaisesti, sai tontit kaupungin ulkopuolelta. Venäisten käsityöläisten esikaupunki sijaitsi Haminan Viipurin puoleisella alueella.
 
Lisätietoa
Ragnar Rosén, Vehkalahden pitäjän historia I. Suur-Vehkalahden asutus- aluehistoria n. vuoteen 1610. Helsinki 1936.

Sigurd Nordenstreng ja Aimo Halila, Haminan historia I. Ruotsin vallan aika (v:een 1742). 1974;

Vesa Pohjola, Pitäjänsaaren miljööinventointi. Haminan kaupunki 1977.

Marja Terttu Knapas, Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson seutukaavaliitto 1984.

http://www.helsinki.fi/hum/meh/merimerkit/
Väylien varsilta - Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat. Verkkosivutuotanto Helsingin yliopisto, Merenkulkulaitos, Museovirasto, 2001.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; pihapiiri; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Pitäjänsaaren esikaupunki. Pekka Kärki 1971
Pitäjänsaaren esikaupunki. Pekka Kärki 1971.
Pitäjänsaaren esikaupunki. Rainer Knapas 1971
Pitäjänsaaren esikaupunki. Rainer Knapas 1971.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009