Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Pieksämäki Etelä-Savo

Kontiopuiston omakotialue

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kontiopuiston omakotialue
Kuvaus
Kontiopuisto on tyypillinen jälleenrakennuskauden pientaloalue, jonka asemakaava on arkkitehti Otto-I. Meurmanin suunnittelema ja jonka omakotitalojen rakentamisessa on hyödynnetty Suomen arkkitehtiliiton jälleenrakennustoimiston tyyppipiirustuksia.

Kontiopuisto Pieksämäen rautatieaseman itäpuolella on tiivis asuinalue, jonka rakentamisaikainen rakenne on pääosiltaan säilynyt. Puutarhatontit ovat loivasti kaartavien Laakso-, Kaarto- ja Metsämiehentien varsilla. Asuinrakennukset ovat yleensä kiinni katulinjassa ja talousrakennukset tontin takaosassa. Puolitoistakerroksiset omakotitalot on rakennettu vaiheittain, useimmat tyyppipiirustuksia hyödyntäen.
 
Historia
Pieksämäen 1. asemakaavan 1937 laati arkkitehti Otto-Iivari Meurman. Myös Kontionpuisto rakennettiin Meurmanin asemakaavan mukaisesti. Meurman suunnitteli ja opetti asemakaavoitusta, ja hänen oppinsa vaikuttivat voimakkaasti sodanjälkeisen Suomen kaupunkien kehityslinjoihin.

Kontiopuiston omakotitaloissa, kuten monen toisen maailmansodan jälkeen rakennetun omakotialueen taloissa, hyödynnettiin tyyppitalosuunnitelmia, jotka laadittiin Suomen arkkitehtiliittoon perustetussa jälleenrakennustoimistossa. Suunnitelmien kautta arkkitehtiliitto vaikutti maan jälleenrakentamisen laatuun.

Muita jälleenrakennuskauden omakotialueita ovat esimerkiksi Kajaanin Purola, Valkeakosken Ulvajanniemi, Karkkilan Sudetti, Kuopion Niirala, Joensuun Kanervala ja Otsola sekä Äänekosken Markkamäki.
 
Lisätietoa
Kirsti Kovanen, Leena Saraste, Arkkitehtuuri Itä-Suomessa. Meijän miljöö. Jyväskylä 1989.
 
kohteeseen sisältyy:  kaava-alue; kaupungin asuintalo; pihapiiri;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Kontionpuiston asuinaluetta. Soile Tirilä 2006
Kontionpuiston asuinaluetta. Soile Tirilä 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009