Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lojo Nyland

Ojamo järngruva och herrgård

Gå till Museiverkets karttjänst: Ojamo järngruva och herrgård
Beskrivning
Ojamo är Finlands äldsta järnmalmsgruva och den har varit av betydelse för uppkomsten av den industrihistoriskt viktiga bruksindustrin i västra Nyland.

Ojamo järnmalmsgruva finns vid stranden av Lojo sjö nordost om staden. Malmtäkterna finns i Ojamo gårds park och det djupaste av gruvschakten sträcker sig enligt utsago 43 meter under vattenytan. Numera är den övergivna gruvan vattenfylld. I omgivningen finns jord- och stenhögar som har uppkommit av gruvverksamheten.

Några tiotal meter från gruvschakten finns Ojamo gårds med träsniderier prydda karaktärsbyggnad från 1859-talet. Portbyggnaden samt den av spillsten från gruvan byggda ladugården samt trädgården är från samma tid. Från gårdsplanen leder en lindallé till den grav där herrgårdens ägare i mitten av 1800-talet, överste Swertschkoff, ligger begraven.
 
Historia
Ojamo rusthåll nämns i skriftliga källor första gången 1384. På gårdens marker påträffades malm 1528-1540. Gruvverksamheten tog sin början när Gustav Vasa 1542 gav lagman Erik Fleming rätt att bryta järnmalm i Ojamo i Lojo. Malm från gruvan behandlades i Sjundeå och senare bl.a. vid Svartå bruk. Malmen var inte av bästa kvalitet och malmtillgångarna sinade snart. Brytningen upphörde i Ojamo på 1670- och 1690-talen. En del av gruvans tak rasade in och gruvan övergavs. Man försökte leta efter malm ännu under 1800-talets förra hälft, men avstod slutgiltigt från brytningen 1862.
 
Läs mer
Adolf Neovius, Historiallinen esitys Ojamon ratsutilasta Lohjan pitäjässä. Lohjan pitäjänkertomus. Helsinki 1911.

Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot ja suurtilat I. 1939.

Eevert Laine, Suomen vuoritoimi 1809-1884 III. Suomen historiallinen seura. 1952.

Lohjan kunnan rakennetun ympäristön inventointiluettelo. Lohjan museo. Lohja 1992.

GTK Tietoaineistot/ Suomen kaivosteollisuus/ Rautakaivokset. http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/Rautakaivokset.htm (haettu 10.1.2019).
 
objektets element:  gruva; herrgård; fornlämning; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Ojamo gård i Lojo. Mikko Härö 2006
Ojamo gård i Lojo. Mikko Härö 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009