Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaa

Honkakosken tila

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Honkakosken tila
Kuvaus
Honkakosken tila on hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille perustetuista uudistiloista. Hyvin 1800-luvun alun asussa säilynyt pihapiiri kuvastaa kruununtilojen rakennustapaa ja -tekniikkaa.

Honkakosken kruununtila on perustettu 1801 Ängeslevänjoen mutkaan, syrjään Ylipään viljelyslakeudelta. Pienen peltoaukean ympäröimässä, ehyessä pihapiirissä on asuinrakennuksen lisäksi talousrakennuksia, mm. talli, liiteri, kellari, liha-aitta ja vinttikaivo sekä navetta. Jokirannassa on aitta, savusauna ja riihi, metsänreunassa paja. Asuinrakennuksen pirtti on vuodelta 1803, osa rakennuksista 1840-luvulta ja suurin osa 1800-luvun puolivälistä.

Honkakosken ja siitä myöhemmin jaetun Ylikosken talouskeskukset muodostavat ns. Koskenperän. Lähistöllä on nähtävissä sysimiilujen ja tervahautojen paikkoja.
 
Historia
Ängeslevän jokivarsi oli keskiajalla Pohjanlahden rannikon asukkaiden eränkäyntialuetta. Seudulle tuli vakinaista asutusta 1550-luvulla.

Honkakosken kruununtila perustettiin 1801. Ylikosken tila syntyi 1908 jaossa, jonka yhteydessä sen päärakennus rakennettiin.
 
Lisätietoa
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 2. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Pasi Kovalainen ja Anna Louekari, Pohjois-Pohjanmaan talonpoikaisarkkitehtuuria. Oulu 1994.

Britta Passoja (toim.), Viisikanta - hyvää rakennussuojelua. Oulun läänin rakennussuojelupalkinnot 1990-2005. Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta, Rakennustieto Oy 2008.
 
kohteeseen sisältyy:  pihapiiri; talonpoikaistalo; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Honkakosken tila. Elias Härö 1980
Honkakosken tila. Elias Härö 1980.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009