Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Sibbo Nyland

Sibbo kyrkor och sockencentrum

Gå till Museiverkets karttjänst: Sibbo kyrkor och sockencentrum
Beskrivning
Sibbo historiska sockencentrum består av den medeltida gråstenskyrkan och den nya tegelkyrkan från slutet av 1800-talet, i ett landskap som under århundraden har bevarats så gott som oförändrat till sin struktur och sina grundelement. Kyrkoherdebostället, kaplansbostället och klockarbostället har i flera århundraden legat på samma platser i kyrkans närhet.

Stora strandvägen som går igenom sockencentret och de bebodda platserna vid kyrkan är till största delen i stort sett de samma som de var före år 1700. Kyrkbyn var centrum i den stora socknen, och här fanns också från och med 1700-talet gästgiveri, tingsstuga, och sockenmagasin. Platserna för byggnaderna är alltjämt de samma som i slutet på 1600-talet.

Valvet i den medeltida kyrkan som är helgad åt S:t Sigfrid är exceptionellt. Endast koret är välvt i tre skepp, resten i två. Golvet är stenlagt med fältsten. Kalkmålningarna i valven består av olika bladslingor och primitiva, magiska figurer och tecken. Predikstolen och de tre begravningsvapnen är från 1600-talet. Stapeln från början av 1800-talet står väster om kyrkan och har en underdel av sten och ett insvängt tak. Klocktornet och lanterninen ovanpå detta är av trä och bägge är tjärade.

Den nya kyrkan i kyrklandskapets nordvästra hörn är en nygotisk tegelkyrka med gaveltorn. Kyrksalen omges av läktare på tre sidor. Stödpelarna har dekorativa bågformiga konsoler som fortsätter ända upp till mittskeppets synliga takkonstruktioner. Den ovanligt högklassiga orgeln med 38 stämmor byggdes 1951 av den danska orgelfabriken Marcussen et Søn.
 
Historia
Sibbo nämns som kapell till Borgå 1340 och som självständig församling 1405/1425. Stenkyrkan blev förmodligen färdig i mitten av 1400-talet. Från samma tid är också långhusets ursprungliga takkonstruktioner. Välvningen hör till ett senare byggskede. Medeltidsyrkan togs ur bruk när den nya kyrkan hade blivit färdig. Den renoverades första gången i början på 1920-talet. Sin nuvarande gestalt fick kyrkan genom den renovering som utfördes 1935 under ledning av arkitekt A.W. Rancken. Då togs kalkmålningarna fram och restaurerades.

Den nya kyrkan ritades av arkitekt Theodor Decker och invigdes i december 1885. Koret och interiörmålningarna moderniserades 1937 och återfick mer eller mindre sin ursprungliga gestalt 2001.

I slutet av 1700-talet började det bli brist på gravplatser i den gamla kyrkan och på kyrkogården. Biskopsvisitationen år 1793 uppmanade församlingen att leta fram en ny begravningsplats. Den grundades på prästgårdens mark på Tegelbacken, på den nya kyrkans nuvarande plats, och var där mellan 1806 och 1818. År 1820 beslutade man grunda den nuvarande begravningsplatsen på Smedsåkersbacken, och den invigdes 1821.

Sockenmagasinet byggdes 1770 och har senare flyttats till sin nuvarande plats bredvid den nya kyrkan. Magasinet byggdes ut 1847. Arkitekterna Eija och Olli Saijonmaa har ritat församlingshuset som byggdes 1863, i närheten av den gamla kyrkan och begravningsplatsen.

Kyrkoherdebostället i Sibbo byggdes 1845. Kaplansbostället (Knuts) nuvarande byggnad är från 1879. Klockarbostället låg på sin nuvarande plats väster om prästgården redan på 1600-talet eller tidigare.

De lokaliserade gästgiverier som grundades efter gästgiveriförordningen 1649 och låg vid Stora strandvägen var Gästgifvars (Lindkulla) i kyrkbyn 1760–79 och 1860–74, Båskis 1780–1856 samt Klockars i Nickby från och med 1874. Man höll ting både i övre salen på Båskis och på Lindkulla (Gästgifvars).
 
Läs mer
Paul Nyberg, Sibbo sockens historia I. Intill början av 1700-talet. Helsingfors 1931.

A.W. Rancken, Sibbo gamla kyrka. Arkitekten 12/1935.

Paul Nyberg och Bror Åkerblom, Sibbo sockens historia II. 1700-1868. Helsingfors 1950.

A.W. Rancken, Sibbo kyrka, Vördade minnen i nyländsk bygd. Ekenäs 1950.

Hannu Halla-Seppälä ja Carl Petter Teckenberg, Harmaakivestä punatiileen. Sipoon seurakunta vuoteen 1965. Sipoo 1993.

Arja Rantanen ja Christer Kuvaja, Sipoon pitäjän historia vuoteen 1868. 1 ja 2 osa. Sipoon kunta 1994.

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. Ympäristötoimisto Oy. Sipoon kunta 2006.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.

Markus Hiekkanen, Suomen keskiajan kivikirkot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1117. 2007.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; tingshus; lånemagasin; prästgård; begravningskapell; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Sibbo historiska sockencentrum. Gamla och nya kyrkan vid Stora strandvägen. I bakgrunden Nickby bosättningscentrum. Hannu Vallas 2006
Sibbo historiska sockencentrum. Gamla och nya kyrkan vid Stora strandvägen. I bakgrunden Nickby bosättningscentrum. Hannu Vallas 2006.
Sibbo gamla kyrka. Soile Tirilä 2008
Sibbo gamla kyrka. Soile Tirilä 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009