Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Åbo Egentliga Finland

Heikkilä kasern

Gå till Museiverkets karttjänst: Heikkilä kasern
Beskrivning
Heikkilä kasernområde grundades som sjukhusområde för den ryska Österjöflottan i början av 1900-talet. Försvarsmakten har sedermera utvecklat området till en mångsidig och tämligen särpräglad militär miljö.

Kasernområdet bakom Korpolaisbacken sydväst om Åbo centrum gränsar mot havet. Merparten av byggnaderna är från början av 1900-talet och från 1900-talets sista årtionden. Det stora sjukhuset som kom till under det första byggskedet har bevarats och är alltjämt det dominerande elementet. Sjukhuset från början av 1900-talet representerar rysk militärarkitektur på finsk mark. Den ståtliga exteriören har drag av barock, med risaliter och en rytmisk växling mellan bara och beklädda tegelväggar. I samband med ombyggnadsarbetet som inleddes 1967 förlängdes den tvärgående axeln med en matsalsflygel, ett fint exempel på samspelthet mellan gammal och ny arkitektur.

Det mångsidiga byggbeståndet på Heikkilä omfattar byggnader från 1910-talet i huvudbyggnadens närhet, och från nyare tid härstammar t.ex. utrustningslagret och klassbyggnaden. På kullen bredvid huvudbyggnaden ligger soldathemmet från 1954. Arkitekten Osmo Lappo var senare arkitekt för de centrala delarna av de nya kasernområdena.
 
Historia
Heikkilä kasernområde grundades i början av 1910-talet som inkvarteringsområde för den ryska flottan (sjukhus, konvalescenthem), men var också bl.a. sjöflygstation. Utbildningen av flygvapnets flygare och övriga personal inleddes här år 1918.

Huvudbyggnaden togs i bruk som manskapskasern och användes som sådan till slutet av 1900-talet. Kasernen var stationeringsort för Egentliga Finlands luftvärnsregemente från och med 1967.

Efter konversionen till ämbetshus har olika organisationer inom försvarsförvaltningen fungerat i huvudbyggnaden.
 
Läs mer
Juha Kaarle, Ryssänlimppua, ripaskaa ja vallankumousta Turussa 1901-1917. Jussi T. Lappalainen (toim.), Kasarmin aidan kahden puolen. Kaksisataa vuotta suomalaista varuskuntayhteisöä. Historiallinen Arkisto 101/1993.

Maiju Aakko, Dokumentointikertomus. Turku Vähä-Heikkilä, Heikkilän kasarmialue, kasarmirakennus. Turun maakuntamuseo 2006 (painamaton).
 
objektets element:  kasern;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Huvudbyggnaden på Heikkilä kasern. Ulla-Riitta Kauppi 2003
Huvudbyggnaden på Heikkilä kasern. Ulla-Riitta Kauppi 2003.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009