Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kouvola Kymenlaakso

Myllykosken teollisuusympäristö

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Myllykosken teollisuusympäristö
Kuvaus
Myllykosken teollisuuslaitos Kymijoen itärannalla muodostaa teollisuusympäristön, johon kuuluu teollisuuslaitoksen lisäksi kokonainen yhdyskunta kirkkoineen, kouluineen, kerhoineen ja asuntoalueineen. Myllykosken teollisuusalueen rakentamista leimaa yhtenäinen, ennen kaikkea W.G. Palmqvistin 1920- ja 1930-luvulla luoma arkkitehtuuri.

W.G. Palmqvist suunnitteli tehtaan vesi- ja höyryvoimalaitoksen, puuhiomon, paperitehtaan, korjauspajan, pääkonttorin, virkailijaklubin ja lukuisia asuinrakennuksia. Hiomo ja vesivoimalaitos ovat valmistuneet 1929 ja paperitehdas 1933. Punatiilisiä tuotantorakennuksia on myöhemmin laajennettu.

Myös tehtaan asuntoalueet on rakennettu 1920-1930-luvulla. Myllykoskentien varrella on kaksikerroksisia asuintaloja sekä kaupunkikuvan kannalta tärkeä torialue, jonka reunamilla ovat seurantalo, kirkko ja joukko liikerakennuksia. Myllykosken päätytornillinen tiilikirkko ja suuri seurantalo ovat nekin Palmqvistin suunnittelemat. Pääkonttori ja virkailijaklubi Kerhola reunustavat yhteistä piha-aluetta. Teollisuusalueen keskustan puisto-ja istustussuunnittelusta on vastannut Paul Olsson.

Kymijoen ylittävä Keskikosken silta sijaitsee Ummeljoki-Myllykoski maantiellä. Teräsbetonikantinen teräksinen sauvakaarisilta on valmistunut 1954. Keskikosken silta on tiehallinnon museosilta.
 
Historia
Kymijoen Nisankosken, nykyisen Myllykosken, vanhalle myllypaikalle perustettiin 1750-luvulla saha. Ummeljoen sahan sijainti oli edullinen, sillä sinne pystyi uittamaan puutavaraa Päijänteeltä asti ilman patoja. Kymijoen kosket olivat hankalakulkuisia, ja Kymijoen teollistuminen ja suuret puutavaran yhteisuitot alkoivat vasta 1800-luvun lopulla.

Varsinainen Kymijoen teollistuminen laajeni Inkeroisilta virran yläjuoksulle Myllykoskelle 1880-luvulla joen molemmin puolin perustettujen pienten puuhiomoiden myötä. Myllykosken saha ja puuhiomo siirtyivät 1887 Träsliperi-yhtiölle. Myllykoski Oy aloitti paperin valmistuksen 1905. Ummeljoen hiomo lakkautettiin.

Nykyisen Myllykoski Oy:n edeltäjänä pidetään Björnberg-suvun 1892 muodostamaa yhtiötä. Myllykosken, Simpeleen ja Jämsänkosken tehtaat yhdistettiin 1920 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöksi, johon myöhemmin liitettiin vielä Valkeakoski-Osakeyhtiö. Suuryhtiön keskuspaikka oli Myllykoskella. Myllykosken tehdas erosi Yhdistyneistä Paperitehtaista 1952 omaksi yhtiökseen.
 
Lisätietoa
Matti Autio, Toivo Nordberg, Vuosisata paperiteollisuutta I. Valkeakoski 1972.

Toivo Nordberg, Vuosisata paperiteollisuutta II. Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö 1920-1951. Valkeakoski 1980.

Eeva-Liisa Oksanen, Anjalan historia. Myllykoski 1981.

Marja Terttu Knapas, Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson seutukaavaliitto 1984.

Tie yhdistää. Toim. Leena Sälejoki-Hiekkanen. Tiemuseo 1986.

Veikko Talvi, Pohjois-Kymenlaakson teollistuminen Suomen itsenäisyyden alkuun mennessä. Kuusankoski 1987.

Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A:26 1992.

Vuosirenkaita. Myllykoski Oy: Puuhiomosta kansainväliseksi paperiteollisuuden yritykseksi. Myllykoski Oy 1992.

Kymenlaakson teollisuusperinteen kartoitus. Kymenlaakson liitto. Kuvaja Consulting Oy 2003.

Johanna Björkman, Metsäteollisuuden menestyksen jälki arkkitehtuurissa: Arkkitehti W. G. Palmqvistin ja yhtiöiden yhteistyö tehdasyhdyskunnissa 1920- ja 1930-luvuilla. Helsinki 2019.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300890 (haettu 24.5.2019).
 
kohteeseen sisältyy:  kirkko; koulu; puunjalostustehdas; seurantalo; työväen asuintalo; voimalaitos;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Myllykosken teollisuusympäristö. Hannu Vallas 1998
Myllykosken teollisuusympäristö. Hannu Vallas 1998.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009