Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kotka Kymenlaakso

Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki
Kuvaus
Kotkan keskustoria reunustaa kaksi modernismin arkkitehtuurin merkkiteosta 1930-luvulta, massiivinen kaupungintalo ja pieni funktionalistinen Suomalaiseksi Säästöpankiksi rakennettu pankkitalo. Entinen pankkirakennus sisältyy kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin teosvalikoimaan. Se on Kannonkosken kirkon lisäksi ainoa arkkitehti P.E. Blomstedtin lähes alkuperäisessä asussa säilynyt työ.

Arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelema kuusikerroksinen, kapearunkoinen kaupungintalo, joka sulkee toriaukion itälaidan, edustaa monumentaalista funktionalismia. Julkisivujen symmetrian rikkovat keskiakselista sivuun sijoitetun valtuustosalin kapeat ja korkeat ikkunat. Ala-aulan ja portaikon lepotasojen lattioissa on kunkin kerroksen toimintoja kuvaavat taiteilija Bruno Tuukkasen mosaiikit.

Kolmikerroksinen entinen Säästöpankki on torin pohjoislaidalla. Pieni, puhdaslinjainen ja detaljoinniltaan kaunis funktionalistinen rakennus on toteutettu kantavin välipohjin kapealle tontille arkkitehti P.E. Blomstedtin suunnitelmin. Pelkistetty, suhteiltaan harkittu katujulkisivu on neliömäinen ja sitä jäsentävät ikkunoiden ja ovien lasipinnat sekä johtajan asunnon parveke. Kapea ja korkea pankkisali putkihuonekaluineen ja kiiltävine seinäpintoineen on funktionalismin ihanteiden mukainen sisätila.
 
Historia
Kotkan kaupungintalon rakentamista oli suunniteltu 1890-luvulta alkaen, ja 1926 tehtiin päätös sen sijoittamisesta torin laidalle. Arkkitehti Erkki Huttunen sai kaupungintalon suunniteltavakseen 1931 järjestetyn arkkitehtuurikilpailun perusteella. Kilpailu oli kaupungin asettaman toimikunnan ja Arkkitehtiliiton toimeen panema ja siihen lähetettiin 40 luonnosta. Rakennusvaiheessa Huttusen suunnitelmasta karsittiin Keskuskadun ja Kustaankadun puoleiset matalat siipiosat. Kaupungintalo valmistui 1934.

Samana vuonna valmistui arkkitehti P. E. Blomstedtin luonnos torin laidan liikekortteliksi, johon sisältynyt Säästöpankin tilaustyö valmistui 1935. Säästöpankki rakennettiin tontille, missä jo toimi pankin konttori. Kahden kerroksen korkuisen pankkisalin lisäksi alakerrassa oli toimitusjohtajan huone, virkailijoiden kahvihuone, keittiö sekä pukuhuone. Yläkerrassa oli kokoushuone sekä toimitusjohtajan asunto. Blomstedt suunnitteli sisätilat huonekaluja myöten ja valaisimet valmisti Taito Oy. Säästöpankki toimi tiloissa vuoteen 1960 asti. Entinen pankkirakennus restauroitiin 1993-1994 alkuperäistä arkkitehtuuria ja materiaaleja vastaavaan asuun.
 
Lisätietoa
P.E. Blomstedt, Kotkan Suomalainen Säästöpankki, Finska Sparbanken i Kotka. Arkkitehti 5/1936.

A.V. Tola, Kotkan Säästöpankki 1916-1966. Vammala 1966.

Marja Terttu Knapas, Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet. Kymenlaakson seutukaavaliitto 1984.

Helena Komulainen, Kotkan kaupungintalo. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1988.

Vilhelm Helander ja Simo Rista, Suomalainen rakennustaide. 1989.

Teppo Jokinen, Erkki Huttunen liikelaitosten ja yhteisöjen arkkitehtina 1928-1939. Jyväskylä Studies in the Arts 41. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä 1992.

Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliiton julkaisu A:26 1992.

Teppo Jokinen, Erkki Huttunen 1901-1956, arkkitehti. Abacus 3. Suomen rakennustaiteen museo 1993.

Elina Standertskjöld, P.E. Blomstedt 1900-1935, arkkitehti. Abacus 6. Suomen rakennustaiteen museo 1996.

Juhani Saarinen, Kymistä Kotkaan. Osa 2. Kotkan kaupungin historiatoimikunta. Porvoo 2002.

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Suomen rakennustaiteen museo. Helsinki 2002.
 
kohteeseen sisältyy:  kauppa- ja liikerakennus; kaupungintalo;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Kotkan entisen Säästöpankin pankkisali. Simo Freese 2006
Kotkan entisen Säästöpankin pankkisali. Simo Freese 2006.
Kotkan Suomalaisen Säästöpankin talo. Simo Freese 2006
Kotkan Suomalaisen Säästöpankin talo. Simo Freese 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009