Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lappträsk Nyland

Kapellby i Lappträsk

Gå till Museiverkets karttjänst: Kapellby i Lappträsk
Beskrivning
Kapellby, den ovanligt välbevarade kyrkbyn i Lappträsk, har anlagts vid den gamla landsvägen längs östra stranden av Lappträsket. Det äldsta byggnadsbeståndet i Kapellby utöver kyrkorna utgörs av kyrkoherdegården i empirestil, kaplansbostället, Brofogdas militärboställe, folkskolan, lantbruksskolan, Marieberg gårds driftscentrum och park, stamgårdarnas driftscentra samt hantverkargårdar.

De två träkyrkorna intill varandra, svenska kyrkan och finska kyrkan, utgör tillsammans en kulturhistoriskt värdefull miljö. Det enda exemplet på en liknande samexistens mellan två kyrkor, såsom ännu i slutet av 1800-talet var vanligt i de flesta gamla församlingar i Nyland, finns kvar endast i Borgå.

Svenska kyrkan är en enkel likarmad korskyrka med ljus putsfasad. Det branta yttertaket har plåttäckning. Finska kyrkan är en liten kvadratisk timrad kyrka med sadeltak och fasad av ljusmålad liggande panel. Kyrkorna har en gemensam klockstapel. På kyrkogården finns släkten Gyllings gravkapell i tegel.

Byavägen genom kyrkbyn i Lappträsk, Kapellby, är en del av den gamla landsvägen från Borgå via Liljendal till Elimä och Anjalankoski. Kulturlandskapet i kyrkbyn består av det öppna odlade landskapet som sträcker sig ut mot Lappträsket samt Norrby (f.d. Vasarby) i norr med sina gamla bondgårdar och backstugor.
 
Historia
År 1575 blev Lappträsk en självständig församling efter att tidigare ha varit kapell under Pernå församling. I juni 1742 brann båda kyrkorna i Lappträsk ner till grunden; den svenska var från 1663 och den finska var byggd före 1723. Lappträsk var prebendepastorat under Borgå Gymnasium 1730-1883. Svenskarna i Lappträsk uppförde en ny kyrka som blev färdig år 1744. Väggarna blev utvändigt putsade år 1871. Finska kyrkan byggdes 1744.

Stommen till kyrkoherdegårdens nuvarande huvudbyggnad härstammar från mitten av 1700-talet och byggdes om i empirestil i början av 1800-talet. Kaplansboställets huvudbyggnad är från 1850. Det förra militärbostället Brofogdas flyttades till sin nuvarande plats i mitten av 1800-talet. Äldsta delen av det timrade huset härstammar från 1797. Invid Brofodgas finns tidigare Lantmannaskolan i Östra Nyland med ett bostadshus från 1898 och själva skolhuset från 1920-talet. Kommungården är verksam i den gamla folkskolan från 1876. Marieberg gårds huvudbyggnad härstammar från 1700-talet och den omgivande parken fick sin nuvarande skepnad i mitten av 1800-talet.
 
Läs mer
Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars, Suomen taide 3. Otava 1989.

Eeva Aarrevaara, Heli Juola, Tuomo Juola ja Outi Ukkola, Rakennetun ympäristön suojelu. Selvitys 4/1995. Ympäristöministeriö. Alueidenkäytön osasto. Helsinki 1995.

Mikael Korhonen & Christer Kuvaja, Lapinjärven historia, Jyväskylä 1995.
 
objektets element:  gravkapell; begravningsplats; butiks- och affärsbyggnad; kyrka; by; övrig administrativ byggnad; prästgård; park;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Lappträsk centrum i Kapellby. Johanna Forsius 2008
Lappträsk centrum i Kapellby. Johanna Forsius 2008.
Lappträsk svenska kyrkan. Martti Jokinen 1989
Lappträsk svenska kyrkan. Martti Jokinen 1989.
Kyrkorna i Lappträsk, t.v. finska kyrkan, t.h. den svenska. Johanna Forsius 2008
Kyrkorna i Lappträsk, t.v. finska kyrkan, t.h. den svenska. Johanna Forsius 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009