Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Mörskom Nyland

Mörskom Kyrkbacken

Gå till Museiverkets karttjänst: Mörskom Kyrkbacken
Beskrivning
Det storslagna kyrkbackslandskapet i Mörskom bildades på 1600-talet när den ursprungliga kapellförsamlingen separerades från den medeltida moderförsamlingen i Pernå. Miljön kring kyrkan med magasinen och prästgården ser fortfarande ut som den gjorde på 1800-talet.

På kyrkbacken dominerar träkyrkan och klockstapeln från början av 1800-talet, kyrkogården med gravvårdarna i röd granit och de två sädesmagasinen vid landsvägen. Mitt emot kyrkan ligger det gamla kyrkoherdebostället omgivet av en trädgård. Kyrklandskapet förevigades redan på 1840-talet i ett bildverk som presenterade de främsta vyerna i Finland.

Mörskoms kyrka är en likarmad korskyrka med avfasade inre hörn. Den höga, tolvhörniga attikadelen avslutas av ett flackt tälttak. Altartavlan från 1897 av Dora Wahlroos har Bergspredikan som motiv. Kyrkan har sällsynt fina stora kristallkronor och ett stort antal begravningsvapen. Till överste Ernst Forbes vapen (d. 1677) hör åtta anvapen på mödernet och åtta på fädernet.
 
Historia
Mörskom separerades från moderförsamlingen 1636. Församlingens kyrka från 1600-talet revs 1800 och den nuvarande Mörskoms kyrka byggdes 1803 efter ritningar av Överintendentskontoret och under ledning av kyrkbyggaren Matti Åkergren. Den något äldre klockstapeln byggdes 1772 efter anvisningar av fortifikationsmästare Gotthard Flensborg.

Prästgårdsbyggnaden blev färdig 1900. Ritningarna gjordes av Tammerforsarkitekten Ines Schreck.
 
Läs mer
Zachris Topelius, Finland framstäldt i teckningar 1845.

Heikki Klemetti, Suomalaisia kirkonrakentajia 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo 1927.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  begravningsplats; kyrka; by; lånemagasin; prästgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Mörskoms kyrka. Elias Härö 1969
Mörskoms kyrka. Elias Härö 1969.
Sädesmagasinen på kyrkbacken i Mörskom. Elias Härö 1972
Sädesmagasinen på kyrkbacken i Mörskom. Elias Härö 1972.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009