Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Rauma Satakunta

Rauman seminaari

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Rauman seminaari
Kuvaus
Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rakennusten ylihallituksen suunnittelun tuloksia.

Seminaarinmäki on hyvin hoidettu ja vaihteleva puistoalue. Seminaarin rakennukset on sijoitettu sommitelmaksi mäen harjalle ja etelärinteessä on puutarha.

Heinolan ja Raahen seminaarien tapaan rakennusten pohjakerros on tiiltä ja toinen kerros puuta. Alueella on säilynyt varsinainen seminaarirakennus, kirjastona toimiva entinen johtajan asunto ja harjoituskoulu sekä tiiliset käsityöverstas ja paja.

Seminaarin rakennukset on suunniteltu arkkitehti Jac. Ahrenbergin johdolla. Rakennukset ovat valmistuneet 1898-1899. Harjoituskouluun liittyy Bertel Saarnion 1953 suunnittelema laajennus ja erillinen opetustiloja käsittävä rakennus. Alueella on vanhojen seminaarirakennusten ohella eri-ikäisiä lisärakennuksia.

Seminaarialue on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen käytössä.
 
Historia
Opettajien koulutus alkoi, kun Suomen ensimmäinen seminaari perustettiin 1863 Jyväskylään. Sitä seurasivat ruotsinkieliset seminaarit Tammisaaressa ja Uudessakaarlepyyssä sekä Sortavalan seminaari. Seminaarilaitoksen toinen vaihe ajoittui 1890-luvulle, jolloin perustettiin Raahen naisseminaari, Rauman miesseminaari, Heinolan naisseminaari ja Kajaanin miesseminaari. Sijoituspaikkakunnat valittiin mahdollisimman etäältä aiemmista seminaaripaikkakunnista. Raumalla seminaari sijoitettiin asumattomaan Myllymäkeen, vanhan kaupunkirakenteen luoteispuolelle.

Seminaarin rakennukset suunniteltiin arkkitehti Jac. Ahrenbergin johdolla. Arkkitehti Otto F. Holm osallistui suunnitteluun ja toteutukseen. Arkkitehti Bertel Saarnio suunnitteli 1953 harjoituskoulun laajennuksen ja uuden opetustiloja sisältävän rakennuksen. Luoteisnurkkaan rakennettiin arkkitehti Esko Mäkelän 1969 suunnittelema työpaja sekä Satamakadun varrelle Matti S. Heinon 1966-67 suunnittelema ruokala. Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio suunnitteli tontin länsiosaan uuden rakennuksen 1990-luvulla.
 
Lisätietoa
Gustaf F. Lönnbeck, Uno Cygnaeus, Suomen kansakoulun isä. Helsinki 1910.

Rauman seminaarin vaiheita 1896-1946. Toim. Onni Kurvinen, Santeri Liikkanen. Valistus 1947.

Aimo Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia I-IV. Turku 1949.

Sirkka Köykkä (toim.), Rakennuperintö ja paikallisuus. Ajallinen kerrostuma suunnittelun lähtökohtana Raumalla. TTKK, Arkkitehtuurin osasto 2000.

Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; oppilaitos;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
Rauman seminaarin kirjasto, päärakennus ja hallintorakennus. Timo-Pekka Heima 2007
Rauman seminaarin kirjasto, päärakennus ja hallintorakennus. Timo-Pekka Heima 2007.
Rauman seminaarin kirjasto. Taustalla normaalikoulu. Timo-Pekka Heima 2007
Rauman seminaarin kirjasto. Taustalla normaalikoulu. Timo-Pekka Heima 2007.
Rauman seminaarin normaalikoulu. Hilkka Högström 2007
Rauman seminaarin normaalikoulu. Hilkka Högström 2007.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009