Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Borgå Nyland

Ylike

Gå till Museiverkets karttjänst: Ylike
Beskrivning
Byn Ylike är en klungby med rötter i medeltiden. Den nyländska kustbyn är sällsynt välbevarad både till struktur och byggbestånd, och den omges av åkrar som har odlats i århundraden.

Ylike ligger vid den gamla landsvägen som från skärgården och Finska vikens kust leder till Stora strandvägen. Byns harmoniska, rödmyllade byggbestånd har bevarats väl i den dräkt det fick under byggnadstiden. Byggnadsgrupperna Neder Antas, Nykulla och Mattas utgör byns centrum, där husen står tätt vid bygatan. Det stora och undantagsvis gula huset på Nissas står för sig på en sydsluttning i byn. Flera av boningshusen har spår av empiredetaljer i exteriören, t.ex. kraftiga hörnlisener.
 
Historia
I en jordebok från 1560 har fem skattehemman antecknats för Ylike by. Gårdarna tillhörde adeln fram till stora reduktionen, men bönderna var hela tiden mycket självständiga. Vid början av 1920-talet hade sammanlagt 32 nybyggarhemman eller byggnadsplatser bildats av de gamla gårdarna.
 
Läs mer
Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009