Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Sibbo Nyland

Löparö

Gå till Museiverkets karttjänst: Löparö
Beskrivning
Herrgårdsmiljön på Löparö i Sibbo skärgård avviker både vad läget, odlingsarealen och byggsättet beträffar från övriga nyländska herrgårdsmiljöer.

Löparö gård ligger i Sibbo inre skärgård, på en hög och klippig skogbeväxt backe på västra sidan av det fjordliknande sundet mellan Löparö och Kitö. Gårdens åkerareal är exceptionellt liten jämfört med andra östnyländska herrgårdar.

De viktigaste byggnaderna, huvudbyggnaden i två våningar, stallet och sädesmagasinet, är från 1800-talet. Byggnaderna är murade av gråsten och orappade.
 
Historia
Löparö gård bildades på 1650-talet av två hus från Löparö by. Den säterifria gården drogs in 1691 och ombildades till ett berustat säteri. Gården köptes till skatte i början på 1800-talet.

Den nuvarande huvudbyggnaden på Löparö byggdes i mitten av 1800-talet. Gården brann 1887 och fick sitt nuvarande utseende i samband med den efterföljande renoveringen. Stallet och sädesmagasinet är från samma tid som huvudbyggnaden.

Löparö by låg ännu på 1700-talet på en kulle söder om gården, men avfolkades uppenbarligen i början av 1800-talet.

På gårdens marker tillverkades kalk, krut och konserver. I gårdens skogar finns spår av salpeterugnar från 1500-talet.
 
Läs mer
Paul Nyberg, Sibbo sockens historia I. Intill början av 1700-talet. Helsingfors 1931.

Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander (toim.), Suomen kartanot ja suurtilat. Helsinki 1939.

Paul Nyberg och Bror Åkerblom, Sibbo sockens historia II. 1700-1868. Helsingfors 1950.

Arja Rantanen ja Christer Kuvaja, Sipoon pitäjän historia vuoteen 1868. 1 ja 2 osa. Sipoon kunta 1994.
 
objektets element:  herrgård; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009