Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Helsingfors Nyland

Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen

Gå till Museiverkets karttjänst: Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen
Beskrivning
Britas är ett representativt exempel på ett bostadsområde från återuppbyggnadstiden och på s.k. frontmannahus, som tack vare typhusritningar och standardiseringsarbete kunde byggas inom en kort tid och med små resurser. Största delen av husen i Britas är donerade av Sverige och Norge.

Området bygger på en byggplan för området från 1938, och här finns ca 200 egnahemstomter, varav ca 20 vid Landboasvägen. De flesta husen är byggda i ett plan, hus med ett och ett halvt plan finns vid Femgränsvägen och Landboasvägen . Husen har ett källarplan för bastu och tvättstuga . Gåvohusen i Britas är antingen 53 m² eller 58 m², det mindre består av två rum och kök. Många av husen har byggts till och det finns en typritning för tillbyggnad av gåvohusen från 1947. Här är verandan och det extra rummet placerade på husets långsida. De eventuella tillbyggnaderna har gjorts i riktning mot tomtens bortre del, mot den privata trädgården.

Samtliga byggnader på det enhetliga området är uppförda efter typritningar, trädbeståndet är från samma tid och gårdarna är välskötta. Mitt på området finns en park med en bäck. De slingrande, småskaliga gatuvyerna beror på de små tomterna, vilket i sin tur ger ett kompakt och stadslikt intryck. Trähusen med sina sadeltak ligger vid gatan, antingen vinkelrätt eller i linje med gatan. På Petasvägen ligger de snett i relation till gatan. Gatorna kantas ofta av häckar och gårdarna gör ett enhetligt intryck.
 
Historia
När staden växte och efterfrågan på egnahemstomter blev större planerade Helsingfors stad egnahemshusområdet i Britas. Stadsfullmäktige godkände byggplanen 1938, och staden lade fram förslaget med vägnät, tomtindelning och byggplatser på det skogklädda området. I planen ingick också området vid Landboasvägen.

År 1940 donerade Sverige och Norge fabrikstillverkade trähus, s.k. vapenbrödrahus, till Finland. De största mottagarna var Helsingfors, Lahtis, Kuopio och Kuhmo. Den mest allmänna hustypen omfattade två rum och kök. Större hustyper på tre rum byggdes endast i Helsingfors och Åbo.

Egnahemsområdet i Britas började byggas under kriget, 1940–41. Staden hyrde tomterna till frontmän och evakuerade från Karelen. De 150 gåvohusen från Sverige och Norge restes då. Senare utökades husens antal till tvåhundra. Tomstorleken var mellan 700 och 1000 m² .

Gåvohusen ritades om för att passa förhållandena i landet. Typritningar till husen i Britas gjordes bl.a. av arkitekterna Alvar Aalto, Aalto & Kokko och Lauri Pajamies. De träbyggda huselementen tillverkades av det svenska företaget AB Svenska trähus och monterades på plats av stadens byggnadsbyrå. Den första stadsplanen för Britas från 1955 fastställde det rådande läget och markanvändningen.

Staden hyrde ut tomterna vid Landboasvägen till frontmän eller evakuerade från Karelen och trähusen i ett och ett halvt plan blev färdiga mellan 1945 och 1947. Typhusritningarna gjordes på fastighetsverkets tomtavdelning och hyresgästerna svarade för byggandet. Områdets struktur baserade sig på en ändring i byggplanen som gjordes 1940.

Trädgårdsarkitekten Elisabet Koch ritade modellträdgårdar för området 1941–1942.
 
Läs mer
Pirkkola 50 vuotta. Pirkkolan omakotiyhdistyksen historiikki. Toim. Hannele Koskue.

Veikko Laukkonen, Jälleenrakennusvuosien pientalo Suomessa. Transkustannus 1987.

Kirsi Saarikangas, "Onnelliset omat kodit" - 1940-luvun tyyppitaloista ja niiden asuntoideologiasta. 1987.

Sirkka Sädevirta, Maria Karisto, Anne Horo, Riitta Salastie, Korsutieltä Näätäkujalle. Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueet. Osa 1. Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto 2003:11, 2003:12 osat 1-2.
 
objektets element:  planerat område; gaturum; bostadshus i stad; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Egnahemsområdet i Britas. Soile Tirilä 2001
Egnahemsområdet i Britas. Soile Tirilä 2001.
Egnahemsområdet i Britas. Soile Tirilä 2001
Egnahemsområdet i Britas. Soile Tirilä 2001.
Frontmannahus i Britas. Soile Tirilä 2001
Frontmannahus i Britas. Soile Tirilä 2001.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009