Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pedersöre Österbotten

Kyrkbacken i Purmo

Gå till Museiverkets karttjänst: Kyrkbacken i Purmo
Beskrivning
Purmo kyrka och klockstapel är de första i kapellförsamlingen som grundades i Österbotten i slutet av 1700-talet. De har troligen uppförts under ledning av den kända österbottniska kyrkbyggaren Antti Hakola. Kyrkan har behållit sin för byggnadstidpunkten typiska centrala ställning i den småskaliga kyrkbyn.

Kyrkan, klockstapeln och prästgården bildar den gamla kärnan i Purmo kyrkby. Den lilla korskyrkan med klockstapel på kyrkbacken som öppnar sig mot söder utgör en traditionell del av den gamla bebyggelsen. Mitt emot kyrkan står Sisbacka med sina typiska österbottniska gårdar. En av gårdarna är Tolvmansgården.

Purmo kyrka är ett av de vackraste och mest harmoniska exemplen på finsk korskyrkstradition. Kyrkan är en likarmad korskyrka och sakristian ligger i vinkeln mellan norra och östra korsarmen. Mitt över det valmade, vackert mönstrade spåntaket höjer sig ett litet åttkantigt torn.

Kyrksalen kröns av ett högt, kantigt valv, som förenas i korscentrets blåmålade rundel. De stora rundbågade fönstrens nuvarande utformning härstammar från början av 1800-talet. Predikstolen, till vilken man kommer direkt från sakristian, är en kopia från 1800-talet av den predikstol som Jakob Rijf tillverkade för Pedersöre kyrka och altaruppsatsen med sina korintiska pelare, det korsprydda, rundhörnade altarbordet och halvcrkelformade altarskranket är mästerprov av lokala snickare från 1810-talet. Den tudelade altartavlan har målats av Johan Gustaf Hedman från Uleåborg. Altaret stod ursprungligen mellan östra och södra korsarmen. Bänkraderna förnyades vintern 1999.
 
Historia
Larsmo, Purmo och Esse är kapellförsamlingar under Pedersöre vilka senast har blivit självständiga. Purmo grundades år 1771 som kapell för Pedersöre församling efter att ortsborna klagat över den långa kyrkfärden "genom sjö och halvsjö". Församlingen blev självständig 1867.

Kyrkan uppfördes troligen år 1772 under ledning av Antti Hakola. Klockstapeln i österbottnisk stil är från år 1775 torde också den ha uppförts under hans ledning.
 
Läs mer
Rurik Nylund, Purmo kyrka 200 år. Purmo församling 1972.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Lars Pettersson, Ristikirkot. Ars. Suomen taide 3. Keuruu 1989.

Kyrka af träd. Kyrkobyggnader under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. Red. Ingrid Sjöström. Museiverket, Norsk institut for kulturminnesforskning, riksantikvarieämbetet 2000.
 
objektets element:  klockstapel; kyrka; by; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Purmo kyrka. Tuija Mikkonen 2006
Purmo kyrka. Tuija Mikkonen 2006.
Purmo kyrkby. Tuija Mikkonen 2006
Purmo kyrkby. Tuija Mikkonen 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009