Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Larsmo Österbotten

Larsmo kyrka med omgivning

Gå till Museiverkets karttjänst: Larsmo kyrka med omgivning
Beskrivning
Omgivningen runt Larsmo kyrka är en undantagsvis välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som gundades i slutet av 1700-talet i den inre skärgården i Österbotten. Kyrkan som påminner om Adolf Fredriks kyrka i Stockholm är ett arkitekturhistoriskt betydelsefullt exempel på hur byggmästaren Jacob Rijf anpassade den akademiska arkikekturens barockklassicistiska formspråk till den stockvirkesteknik som han behärskade.

Larsmo kyrka, det tätt bebyggda Fagerudd sydost om kyrkan samt byggnadsgruppen vid Marieholms prästgård är belägna på östra sidan av Larsmo ö, på Fageruddsvikens strand som skyddas av Söderholmen.

Landskapet domineras av korskyrkan som är byggd av trä. Kyrkan har inte utsatts för några större förändringar. På Fageruddsvikens strand, söder om kyrkan, ligger Marieholms prästgård, varifrån man har fri utsikt mot kyrkan. Prästgårdens huvudbyggnad med sina oktogonala verandor har anor från slutet av 1800-talet. Till prästgården hör ett f.d. stall, en ladugård, ett utedass, en lekstuga samt en drängstuga som fungerar som pastorskansli

Omedelbart öster om kyrkan invid havsviken ligger en grupp lantgårdar, av vilka fyra har varit kyrkobyns stamhus, vilka besparats från markskiften. Husen ligger vid landsvägen som leder förbi kyrkan så att mangårdsbyggnaderna står i en rad på tomternas övre del och ekonomibyggnaderna bildar sidogränser mot landsvägen. Byggnaderna ligger tätt intill varandra på smala tomter som i sektorer fortsätter som åkrar mot söder och mot havsviken.

Kyrkan är en korskyrka med olika långa korsarmar samt med avfasade inre hörn. I mitten av det i korsarmarnas ändor valmade spåntaket reser sig ett oktogonalt mittorn, där klockorna har placerats, stående på en fyrkantig bas. Mittornet fungerar även som klockstapel. Kyrkosalens väggar är indelade med parvis stående toskanska pilastrar. Dessa bär den kraftigt utstående balken, vars frisdel är slät. De traditionella bindbjälkarna har utelämnats och de inre hörnen har gjorts av dubbla stockväggar. I korsmitten finns en mellantakskupol i form av en kalott. I mitten av kupolen finns en rundel med en förgylld sol. Altaruppsatsen och predikstolen tillhör även kyrkans ursprungliga fasta inredning. I fönstren har de blyinfattade små glasrutorna bevarats.
 
Historia
Kapellkyrkan i Larsmo, som lydde under Pedersöre moderkyrka, byggdes 1785-1789 under ledning av Jacob Rijf, som 1784 utnämnts till länsbyggmästare i Västerbotten.

I den västra korsarmen byggdes en orgelläktare 1909. Kyrkan har senast renoverats år 1964 enligt arkitekt Krister Korpelas ritningar. Förutom värme- och belysningsarbeten omfattade renoveringen även måleriarbeten i interiören.

Prästgårdsbyggnaden förlängdes i slutet av 1800-talet. I drängstugan fungerade i tiderna ett av Finlands första postkontor. Prästgårdens trädgård anlades i början av 1800-talet och var en mönsterträdgård för sin tid.

Larsmo församling blev självständig 1864.
 
Läs mer
Ragna Ahlbäck, Bondgårdens byggnadsskick. Svenska Österbottens historia. IV. Vasa 1983.

Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Fredrik Björkskog, Larsmo kyrka 200 år. Larsmo församling 1992.

Matti Salomäki, Vaasan läänin vanhat pappilat. 1700-luvulta 1920-luvulle Vaasan lääninhallituksen julkaisusarja 1994:11.

Kyrka af träd. Kyrkobyggnader under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige. Red. Ingrid Sjöström. Museiverket, Norsk institut for kulturminnesforskning, riksantikvarieämbetet 2000.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  kyrka; by; prästgård; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby;
 
Larsmo kyrka är ett landmärke i det omgivande åkerlandskapet. Hannu Puurunen 1973
Larsmo kyrka är ett landmärke i det omgivande åkerlandskapet. Hannu Puurunen 1973.
Larsmo kyrka, kyrkosalen. Martti Jokinen 1998
Larsmo kyrka, kyrkosalen. Martti Jokinen 1998.
Larsmo kyrka. Tuija Mikkonen 2006
Larsmo kyrka. Tuija Mikkonen 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009