Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kauhava Etelä-Pohjanmaa

Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta
Kuvaus
Voltin kylässä Lapuanjokivartta seurailevan tien varrella Knuuttilan ja Isotalon tiiviit raittikylät kaksifooninkisine pohjalaistaloineen ovat kertovia esimerkkejä Etelä-Pohjanmaalle ominaisesta kylätyypistä. Voltin kylän kohdalla Lapuanjoen ylittää kolmiaukkoinen teräsbetonisen palkkisilta, Mattilan museosilta. Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka.

Päänäkymän Knuuttilan raitilla muodostaa maantien itäpuolelle asettunut 11 talon rakennuskanta. Päärakennukset, joista suurin osa on puolitoistakerroksisia, on rakennettu polveilevan maantien suuntaisesti ja kiinni tielinjaan. Asutuksen rakenne on hyvin säilynyt ja Knuuttila antaa hyvän kuvan perinteisestä raittiasutuksesta huolimatta muutoksista yksittäisten rakennusten ulkoasussa.

Talojen talousrakennukset muodostavat umpipihamaisia rakennusryhmiä joen puolelle. Kylän avoin peltomaisema sijoittuu asuintalojen rivistön ja joen väliin. Raitin länsipuolella kulkevan ns. takakadun varteen on sijoittunut pienempiä asumuksia.

Knuuttilasta pohjoiseen oleva Isotalon taloryhmä ja raitti muodostuu molemmin puolin tietä sijoittuvista puolitoistakerroksista 1800-luvulta peräisin olevista päärakennuksista ja niiden pihapiireistä. Isotalon raitin varrella sijaitsee puukkojunkkarina tunnetuksi tulleen Antti Isotalon kotitalo 1800-luvulta.

Voltin kylän kohdalla Lapuanjoen ylittää Mattilan museosilta vuodelta 1921. Kolmiaukkoisen teräsbetonisen palkkisillan kaiteetkin toimivat kantavina rakenteina. Museosilta on tiettävästi ainoa tämän tyyppinen silta, joka on yhä yleisen liikenteen käytössä.
 
Historia
Voltin kylän historia periytyy 1500-luvulle, jolloin Alahärmän seudun vakituinen asutus sai alkunsa. 1500-luvun lopulla koko Härmän alueella sijaitsi 5 taloa. 1660-luvun taitteessa oli myöhemmän Alahärmän rajojen sisällä 15 maakirjaan merkittyä taloa. 1600-luvulla alue oli yksi Etelä-Pohjanmaan merkittävimmistä karjakylistä, millaisena se säilyi pitkään, ja tervanpoltto kasvatti talolukua 1600-luvun lopussa. Vuonna 1700 taloja oli 22.

Voltin kylässä asui talollinen ja puukkojunkkari Antti Isotalo (s. 1831 Alahärmässä), joka muodosti Antti Rannanjärven (s. 1828 Ylihärmässä) kanssa Häjyjen pääjoukon. Puukkojunkkarit riehuivat Etelä-Pohjanmaalla 1790-1885, levottominta oli 1800-luvun puolimaissa.
 
Lisätietoa
Heikki Ylikangas, Härmän häjyt ja Kauhavan herra: kuvaus puukkojunkkareitten ja virkavallan välisestä yhteenotosta 1860-luvun lopulla. 1974.

Knuuttilan raitti. Esimerkki perusparantamisesta. Sisäministeriö. Kaavoitus- ja rakennusosasto. Tiedotuksia 1/1979.

Eero Kojonen, Alahärmän historia I. Alahärmän kunta 1993.

Saini Heikkuri-Alborzi ja Päivi Niemi, Arvokkaat kulttuurimaisemat Lapuanjokilaaksossa. Vaasan seutukaavaliitto 1994.

Pihapiiri. Rakennusperinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla. Pohjanmaan taidetoimikunta 2000.

Härmänmaan ympäristön tila ja kehittäminen. Riitta Aho. Länsi-Suomen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 260/2003.

Helena Teräväinen, Lakiaa ja komiaa. Kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja Etelä-Pohjanmaalla. Länsi-Suomen ympäristökeskus 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; merkkimieskoti; pihapiiri; silta; talonpoikaistalo; talousrakennus; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Puolitoistafooninkisia pohjalaistaloja Knuuttilan raitin varressa. Maria Kurtén 2006
Puolitoistafooninkisia pohjalaistaloja Knuuttilan raitin varressa. Maria Kurtén 2006.
Tienhaaran kaksifooninkinen pohjalaistalo Isotalon raitin varressa. Maria Kurtén 2006
Tienhaaran kaksifooninkinen pohjalaistalo Isotalon raitin varressa. Maria Kurtén 2006.
Mattilan museosilta. Johanna Forsius 2006
Mattilan museosilta. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009