Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Ähtäri Etelä-Pohjanmaa

Vääräkosken kartonkitehdas

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Vääräkosken kartonkitehdas
Kuvaus
Vääräkosken vuosina 1901-1998 toimineen kartonkitehtaan monipuolinen tehdas-, konttori- ja asuinrakennuksia sisältävä kokonaisuus edustaa hyvin 1900-luvun alun pienimuotoista puunjalostustehdasta. Rakennetun ympäristön lisäksi tehtaan kone- ja laitekannalla on teollisuushistoriallista merkitystä.

Vääräkosken kartonkitehdas ja puuhiomo sijaitsee Kokemäen vesistöön kuuluvan Ähtärin reitin varrella. Tehtaan rakennukset sijaitsevat lyhyen Hyvölänjoen Vääräkosken rannalla. Ympäristö on vesistöjen ranta-alueiden osalta maatalousmaisemaa, jota rajaavat metsäiset mäet. Tehdasalueen eteläosa, Hyvölänjoen alajuoksu, on osa valtakunnallisesti merkittävää Ähtärin reitin kulttuurimaisemat maisema-aluetta.

Punatiilinen tehdas käsittää kartonkitehtaan, puuhiomon ja voimalaitoksen (1901/1937). Teollisuusrakennuksiin kuuluvat lisäksi korjauspaja (1924), tallirakennus ja pitkät pahvivarastot. Teollisuusrakennusten pohjoispuolella on arkkitehtitoimisto Björklund & Myntin suunnittelema johtajan asunto (1924). Tehdasmiljööseen kuuluu lisäksi vanha konttori (1903) ja uusi konttori (arkkitehti Marius af Schultén 1937). Vääräkosken ja maantien varrella on tehtaan työväenasuntoja ja työntekijöiden rakentamia mökkejä.

Tehtaaseen kuuluu lisäksi Hyvölänjoen Perännekosken äärellä sijaitseva voimalaitoksena toimiva entinen hiomo- ja myllyrakennus ns. Alatehdas (1906).

Kartonkitehtaan monipuolisesta konekannasta on säilynyt mm. 1800-luvun loppupuolella Saksassa valmistettu kartonkikone ja tehtaan hiomossa kolme Tampellan 1940-luvulla valmistamaa hiomakonetta.

Kartonkitehtaan ulkoasuun ovat vaikuttaneet 1980- ja 1990-luvulla tehdyt uudistukset. Koskimaisemaa on ruopattu voimaperäisesti 2000-luvun alkupuolella.
 
Historia
Vääräkosken tehtaan perusti 1897 tamperelainen kauppias ja sahanomistaja, insinööri Gustaf A. Lönnqvist. Vaasan läänin Kuvernöörin virasto myönsi 3.8.1898 Ylä-Vääräkoskeen luvan vesivoimalla käyvälle puuhiomolle. Kartonkitehdas käynnistyi 1901. Toinen hiomo- ja myllyrakennus rakennettiin 1906 Vääräkosken eteläpuolelle Perännekoskeen.

Vääräkosken kartonkitehtaaseen liittyy läheisesti Ryötön 1898 perustettu puuhiomo, jonka osake-enemmistö siirtyi Lönnqvistin suvulle 1927. Hiomo lopetettiin 1937, jonka jälkeen koskeen perustettiin voimalaitos, josta saatiin sähköä myös Vääräkosken kartonkitehtaalle.

Vääräkoski oli Lönnqvistin suvulla vuoteen 1978 asti, jonka jälkeen toiminta jatkui yhtiömuotoisena. Tehdas teki konkurssin 1986, jonka jälkeen toiminta jatkui Vääräkosken Pahvi Oy:n nimellä vuoteen 1998. Tehdasalue otettiin yritystiloiksi 2001.
 
Lisätietoa
Niilo Söyrinki, Ville Luho, Mauno Jokipii, Vanhan Ruoveden historia I. Jyväskylä 1959.

Juhani Viertola, Vanhan Ruoveden historia 3, 6, 1, Ähtärin historia 1865–1918. Jyväskylä 1988.

Juhani Viertola, Ähtärin historia 1918-1980. Vanhan Ruoveden historia III:6/1. Ähtärin kaupunki 1989.

Helinä Koskinen, Antti Metsänkylä, Vääräkosken puuhiomo ja kartonkitehdas. Kartongin valmistusta vuosisadan alun menetelmin. Muistomerkki, rakennetun historian ulottuvuuksia. Museovirasto 1999.

Sirkka-Liisa Sihvonen, Vääräkosken kartonkitehdas – sata vuotta ähtäriläistä pahvia, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3. Vammala 2008.

Riitta Jaakkola, Vesiteitä kyliin ja kirkolle. Ähtärin kulttuuriympäristöohjelma. Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Ähtärin kaupunki 2009.
 
kohteeseen sisältyy:  muu hallintorakennus; puunjalostustehdas; työväen asuintalo;
ympäristön nykyluonne:  kulttuurimaisema;
 
Vääräkosken kartonkitehdas Ähtärissä. Matti Huuhka 1998
Vääräkosken kartonkitehdas Ähtärissä. Matti Huuhka 1998.
Vääräkosken kartonkitehtaan vanha ja uudempi konttorirakennus. Johanna Forsius 2006
Vääräkosken kartonkitehtaan vanha ja uudempi konttorirakennus. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009