Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Korsholm Österbotten

Replot by och fiskehamn

Gå till Museiverkets karttjänst: Replot by och fiskehamn
Beskrivning
Replot är ett småskaligt skärgårdssamhälle vid Österbottens kust med för området typiska bondgårdsbyggnader, kyrka, prästgård, skola, byvägar och fiskehamnar.

Från Replot kyrkan går en idyllisk landsväg österut mot fiskehamnen, där gamla strandbodar har bevarats. Nära kyrkan finns ett lånemagasin samt ett hembygdsmuseum grundat 1932. Museet har inretts i en stugbyggnad från 1800-talet. Prästgården Rosenlund på Replot är byggd 1824.

Den lilla långkyrkan med tresidig kordel och klockstapeln invid kyrkan i österbottnisk renässans är uppförda 1778-1781. Kyrkans altaruppsats och predikstol från samma tid representerar den tidens högklassiga konsthantverk och målarkonst. Altaruppsatsen som närmast är i holländsk barockstil och oljemålningarna som föreställer Nattvardens instiftelse och Jesu dop är från år 1673. Moderkyrkan i Korsholm donerade dem till kapellet på 1840-talet.

Replot ligger i området Kvarkens skärgård, som har klassificerats som ett nationallandskap. Kyrkbyn i Replot hör till Kvarkens skärgårdsområde, som har godkänts för Unescos naturarvslista i juli 2006.
 
Historia
De första invånarna på Replot idkade sälfångst och fiske. År 1559 fanns det redan 15 gårdar på Replot.

Det första bönehuset på Replot uppfördes troligen på 1740-talet och det nuvarande åren 1778-1781. Replot blev bönehusförsamling under Korsholm år 1775, kapellförsamling år 1840 och självständig församling år 1872. Kommunen anslöts till Korsholm år 1973.

Ännu efter andra världskriget levde replotborna rätt isolerade från fastlandet och fick sitt levebröd av fiske, lotsning och sjöfart. En fastare förbindelse till fastlandet fick man i och med färjförbindelsen på 1950-talet. Replotbron stod färdig år 1997.
 
Läs mer
Lars Pettersson, Kyrkor och klockstaplar i svenska Österbotten. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Kari Appelgren, Om den skulpterade och målade inredningen i Österbottens kyrkor. Svenska Österbottens historia V. Vasa 1985.

Pohjanmaan merellinen perintö. Pohjanmaan liitto 2001.

Nurja ja vaikea kansa – Mustasaaren kunta 650 vuotta. Mustasaaren kunta. Vaasa 2002.

http://www.kvarken.fi/
Metsähallituksen ylläpitämä verkkopalvelu Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta.
 
objektets element:  klockstapel; kyrka; by; prästgård; småhus; småhamn; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kyrkby; havsområde;
 
Replot kyrkby. Hannu Vallas 1998
Replot kyrkby. Hannu Vallas 1998.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009