Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Malax Österbotten

Åminne fiskehamn

Gå till Museiverkets karttjänst: Åminne fiskehamn
Beskrivning
I Åminne fiskehamn vid Malax åmynning finns långt över hundra båthus samt fiskeredskapsskjul. De flästa är byggda i timmer och de ligger i långa rader på vardera sidan om ån.

Sjöbodarna i Åminne fiskehamn är i sitt slag ett av Österbottens mest imponerande. De ligger delvis i två rader så att det bildas en smal gränd mellan husraderna.

Åminne fiskehamn utgör en del av det nationellt värdefulla landskapsområdet "Övermalax - Åminne".
 
Historia
Malax åmynning har sedan urminnes tider varit gemensam mark för byarna i Malax och marken har använts som hamn för havsfiske och som förvaringsplats.

Fiske, sjöfart och båtbyggeri hörde ända in på 1700-talet till de viktigaste näringarna. Malaxborna fiskade vid Storskäret som ligger ute till havs. Delägare kom även längre ifrån till socknens fiskevattnen för att fånga strömming. Malax var ett viktigt centrum för bondeseglationen. Utöver tjära transporterades bl.a. sältran och torkad fisk till Stockholm.

Åminne var även en viktig hamn varifrån man förde fisk och lantbruksprodukter för att säljas i Vasa.

På fiske- och båthamnens område grundades 1970 Kvarkens båtmuseum, som upprätthålls av Malax hembygdsförening.
 
Läs mer
Helmer Smeds, Malaxbygden. Bebyggelse och hushållning i södra delen av Österbottens svenskbygd : en studie i människans och näringslivets geografi. 1935.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Pohjanmaan merellinen perintö. Pohjanmaan liitto. Vaasa 2001.

Malax historia. Del 1. Malax kommun 2007.
 
objektets element:  museum; småhamn; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
Åminne fiskehamn. Hannu Vallas 2006
Åminne fiskehamn. Hannu Vallas 2006.
Åminne fiskehamn. Tuija Mikkonen 2007
Åminne fiskehamn. Tuija Mikkonen 2007.
Åminne fiskehamn. Tuija Mikkonen 2007
Åminne fiskehamn. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009