Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vörå Österbotten

Oravais slagfält och Minnestodsvägen

Gå till Museiverkets karttjänst: Oravais slagfält och Minnestodsvägen
Beskrivning
Minnesstodsvägen är en museiväg som går genom ett odlingsfält, där det avgörande slaget i Oravais ägde rum under Finska kriget. Vid landsvägen, i en sluttning i östra kanten av fältet står en obelisk av sten, vilken har rests som ett minnesmärke över striden. Ett tre kilometer långt avsnitt av den grusbelagda lokalvägen har valts till museiväg på grund av vägens historiska betydelse, dess traditionella karaktär och till åminnelse av Finska kriget.

Minnesstodsvägen går runt åkerfältet, som var stridsscenen för slaget i Oravais, och går över Fjärdsbäcken som har sitt utlopp i havet vid Fjärdsändan. Vid vägen finns även ett flyttblock som gjorts till en minnessten över Lotta Svärd samt en minnessten över veteraner och lottor. Stenen har rests 1995.
 
Historia
Sedan städerna Gamlakarleby och Uleåborg grundats ansåg man i början av 1600-talet att det var nödvändigt att bygga en enhetlig sommarväg. Sålunda inleddes byggandet av en 6 alnar bred väg från Vasa till Uleåborg år 1618. Den österbottniska Strandvägen var färdig 1620 och posttrafiken överfördes till denn väg på 1640-talet. Vägen förbättrades i början av 1700-talet och försågs med kilometerstolpar av sten.

I slutskedet av Finska kriget fördes det avgörande slaget i närheten av vägen. Slaget i Oravais 14.9.1809 slutade i nederlag för den svenska armén. Invid landsvägen har man rest ett minnesmärke år 1893 över slaget.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Oravais sockens historia. Oravais kommun 1971.

Leena Sälejoki-Hiekkanen (toim.), Tie yhdistää. Tiemuseo 1986.

Martin Hårdstedt, Göran Backman (red.), Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808-09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais historiska förening r.f. Vasa 1999.

Joachim Mickwitz, Jyrki Paaskoski, Itärajan vartijat, 1700-luku. Schildts 2005.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-inventointitietokanta 21.2.2008.
 
objektets element:  fornlämning; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Oravais slagfält. Marja Terttu Knapas 2007
Oravais slagfält. Marja Terttu Knapas 2007.
Minnesmärke över slaget i Oravais, uppfört på 1890-talet på en hög klippa invid slagfältet. Marja Terttu Knapas 2007
Minnesmärke över slaget i Oravais, uppfört på 1890-talet på en hög klippa invid slagfältet. Marja Terttu Knapas 2007.
Minnesstodsvägen. Tuija Mikkonen 2007
Minnesstodsvägen. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009