Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Somero Varsinais-Suomi

Åvikin kartano ja lasitehtaan paikka

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Åvikin kartano ja lasitehtaan paikka
Kuvaus
Åvikin kartano sijaitsee laajassa kulttuurimaisemassa Åvikinjärveksi levenevän Paimionjoen pohjoisrannalla. Kartanon paikalla on sijainnut maamme lasiteollisuuden käynnistänyt 1748 perustettu lasitehdas. Kartanoalueen halki kulkee Hämeen Härkätien vanha linjaus Somerolle.

Åvikin kartano on nuorin Someron kartanoista. Kartanon asuintonttia sivuavalta tieltä johtaa lehtipuiden reunustama tie puiston keskellä olevan kaksikerroksisen, ilmeisesti 1800-luvun alussa rakennetun puisen päärakennuksen edustalle. Kartanoon kuuluu yhteensä 14 rakennusta. Päärakennuksen molemmin puolin ryhmittyviä talousrakennuksia hallitsee suuri tiilinen valkeaksi rapattu navetta-tallirakennus 1830-luvulta sekä tiilinen sikala.
 
Historia
Someron Sillanpään kylän autiona olleista neljästä kantatilasta 1747 muodostettun Åvikin kartanon maille perustettiin Åvikin lasitehdas, joka oli tuolloin maan ainoa lasitehdas. Tehdas toimi vuodesta 1748 vuoteen 1833 saakka, jolloin kartanon rakennukset päärakennusta lukuun ottamatta tuhoutuivat tulipalossa.

Kartanon päärakennus rakennettiin todennäköisesti 1802. Nykyiseen mittaansa se laajennettiin 1860-luvulla ja sitä muutettiin myös 1910. Rakennuksen 1860-luvulta periytyvä länsiosa uusittiin 1939. Kartanon suuri kivinavetta rakennettiin 1830-luvulla ja muut talousrakennukset 1900-luvun alussa. Hämeen Härkätien linjaus kulki aikoinaan kartanon rakennusten välistä. Kartanolle perustettiin useita torppia 1700- ja 1800-luvuilla ja sen maista on myöhemmin erotettu yli 20 lohkotilaa.
 
Lisätietoa
Esko Aaltonen (toim.), Someron historia I-II. Forssa 1949, 1958.

Kaarin Lehtonen, Someron ja Somerniemen kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta. Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri 2. Turun maakuntamuseo, Varsinais-Suomen seutukaavaliitto. 1990.

Kaarin Lehtonen, Varsinais-Suomen jokivarsialueiden inventointiprojekti 1997-1999. Rakennettu kulttuuriympäristö ja arvot. Turun maakuntamuseo. Monisteita 15. 2000.
 
kohteeseen sisältyy:  kartano; muinaisjäännös; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Åvikin kartano. Johanna Forsius 2007
Åvikin kartano. Johanna Forsius 2007.
Åvikin kartano sijaitsee Paimionjoessa olevan Åvikinjärven pohjoisrannalla. Johanna Forsius 2007
Åvikin kartano sijaitsee Paimionjoessa olevan Åvikinjärven pohjoisrannalla. Johanna Forsius 2007.
Åvikin kartanon navetta. Elias Härö 1967
Åvikin kartanon navetta. Elias Härö 1967.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009