Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Åbo Egentliga Finland

Martinskyrkan

Gå till Museiverkets karttjänst: Martinskyrkan
Beskrivning
Martinskyrkan är ett högklassigt exempel på 1930-talets nysakliga klassicism och har stor betydelse för stadsbilden.

Den vitrappade långkyrkan är byggd i tegel och anpassad till terrängformationerna på Sotalaisbacken på västra stranden av Aura å. På altarsidan finns ett kor som skjuter ut ur huvudaxeln och är smalare och lägre än långhuset. Sakristian ligger på södra långsidan. Bredvid huvudingången reser sig ett klocktorn av kampaniltyp med rakt tak. Kampanilen förenas med långhuset genom en trappbyggnad. Mittskeppet är bredare än de smala, gånglika sidoskeppen och reser sig basilikalikt över dessa samt täcks utvändigt av ett svagt sluttande sadeltak. Kyrksalens huvudskepp har ett kraftfullt utformat tunnvalv i cement med tvärsgående ”tunnband”. Tunnvalvet bärs av stödpelare som perforerar de smala sidoskeppens öppningar. Korets bakre vägg täcks av en stor monumentalmålning av Kristus på korset. Målningen är gjord av konstnärerna Einari Vehmas och Karl Ingelius.

Man kommer till kyrkan från två olika håll, längs en stenlagd väg med trädplanteringar och längs stentrappor som leder upp från Aura ås sida. Församlingshuset, Martin seurakuntatalo, bredvid kyrkan har ritats av arkitekt Albert Richardtson. På Tempelgatans andra sida ligger arkitekt Aulis Blomstedts Invalidhus från 1951, med en balkongfasad som överblickar kyrkan.
 
Historia
Församlingen Martin seurakunta grundades 1921 som en följd av en delning av Åbo domkyrkoförsamling 1921. Åbo stad donerade tomten på Sotalaisbacken 1931 för att man skulle kunna bygga kyrkan. En tävling för inbjudna arkitekter ordnades om kyrkobyggnaden. Kyrkan som ritades av arkitekterna Gunnar Wahlroos och Totti Sora invigdes under Martin Luthers 450-årsjubileum 1933. Samma år blev arkitekt Albert Richardtsons församlingshus färdigt. Klockan till tornet införskaffades olympiaåret 1952. Kyrkan renoverades 1980–1981 och bl.a. orgeln moderniserades.
 
Läs mer
Carolus Lindberg, Suomen kirkot. Helsinki 1934.

Martinskyrkan i Åbo. Arkitekten 5/1934.

Aarne Ervi ja Tapani Nironen, Asunto-osakeyhtiö Martinpuisto, Turku. Arkkitehti 1951:1.

Aulis Blomstedt, Turun invalidien asunnot OY. Arkkitehti 5/1952.

Matti Arvilommi, Turku. Sirkkaliisa Jetsonen (toim.), Jälleenrakentamisen aika. TKK arkkitehtiosaston julkaisuja 1994/12.

Seppo Laitakari, Gunnar Wahlroos, unohdettu arkkitehti. Maija Mäkikallio - Ulrika Grägg (toim.), Moderni Turku 1920-1930-luvulla. Turun yliopisto 2004.

Marja Terttu Knapas ja Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 30. Helsinki 2006.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivut http://www.turunsrk.fi/portal/fi/kirkot (18.8.2009).
 
objektets element:  flervåningshus; kyrka; övrig administrativ byggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Martinskyrkan. Timo-Pekka Heima 2007
Martinskyrkan. Timo-Pekka Heima 2007.
Martins församlingshus och kyrka. Hilkka Högström 2008
Martins församlingshus och kyrka. Hilkka Högström 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009