Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Taipalsaari Etelä-Karjala

Taipalsaaren kirkonympäristö

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Taipalsaaren kirkonympäristö
Kuvaus
Taipalsaaren kirkko, sen viereinen avoin kirkkokenttä, pitäjän lainamasiini, Röytyn majatalo sekä Röytyn itäpuolella kumpuilevat peltotilkut muodostavat alueen pitkästä historiasta ja rakentamisen vaiheista kertovan saarekkeen muuten uudistuneessa kirkonkylässä.

Kirkko on koko kirkonkylän huomattavin maamerkki satamarannasta vanhan kunnantalon ohi kirkonmäelle nousevan tien päätteenä. Kirkon luona oleva kolmikerroksinen tapuli lienee sekin 1750-luvulta ja uusittu verhouksiltaan 1900-luvun alussa.

Kirkon vieressä sijaitsevan entisen majatalon päärakennus on pitkä satulakattoinen talonpoikaisrakennus. Pihaneliötä rajaa maantien puolella suuri, yhden kattopinnan alle koottu talousrakennusten ryhmä. Pihan ja puutarhan istutukset elävöittävät museona toimivaa rakennusryhmää.
 
Historia
Taipalsaaren seurakunta perustettiin 1517, ja se on Lappeen ohella Etelä-Karjalan vanhimpia emäseurakuntia, johon ovat kuuluneet Joutseno, Lemi, Savitaipale, Suomenniemi ja osia Mäntyharjusta.

Taipalsaaren nykyisen kirkon runkona on rakennusmestari Eskil Colleniuksen johdolla rakennettu, 1754 valmistunut ristikirkko. Se laajennettiin nykyiseen keskeiskirkkomuotoonsa ja varustettiin kupolilla intendentinkonttorin laatiman suunnitelman mukaan 1846-47 tehdyssä korjauksessa. Kirkko laudoitettiin sisältä ja ulkoa 1900-luvun alussa. Alttariseinän ikonostaasimainen sommitelma ja alttaritaulun paikalla oleva crux nuda lienevät samalta ajalta. 1904-1906 tehdyn korjauksen suunnittelijoina olivat arkkitehdit S. von Nandelstadh ja K. Hård af Segerstad.

Röytty mainittiin virkatalona 1680. Turun rauhan 1743 jälkeen, Taipalsaaren siirryttyä Venäjään, talo alkoi toimia kievarina. Taipalsaaren, Joutsenon ja Savitaipaleen yhteinen majatalo toimi kievarina aina 1930-luvulle saakka.
 
Lisätietoa
Etelä-Karjalan rakennuskulttuuri. Etelä-Karjalan seutukaavaliiton julkaisu 4/1987.

Pertti Jurvanen, Taipalsaari. Pitäjä Saimaan sylissä. Lappeenranta 1997.

Juha Jantunen, Kimmo Saarinen, Olli Marttila, Etelä-Karjala. Kaakkois-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 124. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 1999.
 
kohteeseen sisältyy:  kirkko; kylä; lainamakasiini; matkailurakennus; museo;
ympäristön nykyluonne:  kirkonkylä;
 
Taipalsaaren kirkko. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Tuomas Vitikainen 2017
Taipalsaaren kirkko. Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Tuomas Vitikainen 2017.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009