Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Kristinestad Österbotten

Sideby och fiskhamnen Kilen

Gå till Museiverkets karttjänst: Sideby och fiskhamnen Kilen
Beskrivning
Sideby by och fiskhamn har bevarats som ett österbottniskt kustsamhälle, där man idkat bondeseglation, skeppsbyggeri, sjöfart och fångstnäringar och som en bebyggd miljö som formats av dessa näringar.

Sideby kyrkby har bevarat sin traditionella struktur, och Kilens fiskstrand och gästhamn väster om byn är fortfarande i användning. De många sjöbodarna och båtskjulen bildar en lång räcka som följer strandlinjen.

Bebyggelsen i Sideby är koncentrerad längs landsvägen; i synnerhet längs vägen till den gamla fiskhamnen Kilen finns gammalt, välbevarat byggnadsbestånd från slutet av 1800-talet till 1900-talet. Vid vägen står en klockstapel av trä i empirestil som härstammar från 1831 och som ritats på intendentskontoret. Den har också tjänat som sjömärke.

Det byggnadsbestånd som hänför sig till jordbruk och fiske, har koncentrerats till skogsdungen och strandängen vid Kilstranden. Fiskstrandens bodar, friluftsmuseets byggnader och de små byggnaderna för säsongboende bildar en naturlig helhet. De centrala husen på Kilens Hembygdsgård är den långa parstugan Fransgården och Henriksdalshuset, som flyttats till området från gården Andsfolk. Fransgården är en för området Lappfjärd och Sideby typisk allmogestuga från 1800-talet. På stranden står en kopia av en signalmast från 1920-talet.
 
Historia
De fyra första gårdarna i Sideby, Teir, Hansas, Kars och Lassfolk anlades på sydvästra stranden till det senare torrlagda Byträsket. Bönderna idkade fiske vid sidan om jordbruket. På 1700- och 1800-talet idkades också skeppsbyggeri och bondeseglation. Som skeppsbyggnadsplats tjänade kyrkbystranden, dvs. Kilen. Man vet att Sidebyborna byggt ett 60-tal fartyg framförallt för ålänningarnas behov.

År 1968 flyttades den första byggnaden till Kilstranden, till Hembygdsgårdens musei- och fritidsområde från den närliggande trakten. Hembygdsmuseet invigdes år 1969.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Sideby sockens historia. Vasa 1975.

Erik Appel, Kom Blankus kom Skarpus. Fiskare och skeppsbyggare i Sideby. Scriptum Vasa 1994.

Kulturlandskapsinventering över Kristinestads kustområde. Österbottens museum 1998.

1600-luvun maakirjakartat. Siipyy. Jyväskylän yliopiston historian laitoksen ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n kuvapankki-tietokanta. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/maakirjakartat/kartat/haku.php (25.2.2008).

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-inventointitietokanta (21.2.2008).
 
objektets element:  säsongbostad; by; museum; småhamn;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Skjul i fiskehamnen Kilen. Maria Kurtén 2006
Skjul i fiskehamnen Kilen. Maria Kurtén 2006.
Gårdstun i Sideby. Tuija Mikkonen 2007
Gårdstun i Sideby. Tuija Mikkonen 2007.
Fiskhamnen Kilen i Sideby. Maria Kurtén 2006
Fiskhamnen Kilen i Sideby. Maria Kurtén 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009