Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vörå Österbotten

Klemetsgårdarna

Gå till Museiverkets karttjänst: Klemetsgårdarna
Beskrivning
Klemetsgårdarna är i dag ett sällsynt exempel på den en gång i tiden så vanliga österbottniska bandbystrukturen.

I Svartkärrsbäckdalen har bildats ett smalt band av åkrar på bägge sidor om den gamla landsvägen. Norr om vägen ligger en brant bergig åsrygg, på vilken gårdarna i byn Kärklax står.

Klemetsgårdarnas hus, som står i en rad, byggdes i huvudsak i mitten av 1800-talet. De smala två våningar höga, rödmyllade mangårdsbyggnaderna är typiska för den tidens svenska Österbotten. Mangårdsbyggnadernas gavlar är vända mot landsvägen.
 
Historia
Klemetsgårdarna byggdes på 1800-talet. Till följd av att gården styckades grupperades husen nära varandra. Klemetsgårdarna var bebodda ända fram till 1970-talet och i två av dem inleddes museiverksamhet år 1989.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Vörå sockens historia 1. Vörå kommun 1962.

Kaarlo Viljanen, Bandbyn i Maxmo: Tottesund, Kyrkbyn, Kärklax. Delrapport 1: Inventeringskedet. Svenska Österbottens landskapsförbund 1979.

Teppo Korhonen, Kylät ja talot muuttuvat. Rakennusperintömme - kulttuuriympäristön lukukirja. Ympäristöministeriö ja Museovirasto. Edita 2001.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  by; museum; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Klemetsgårdarna. Maria Kurtén 2007
Klemetsgårdarna. Maria Kurtén 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009