Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Nykarleby Österbotten

Skrivars radby

Gå till Museiverkets karttjänst: Skrivars radby
Beskrivning
Skrivars är en by som vuxit fram längs vägen mellan Munsala kyrka och Vexala fiskhamn. Byn representerar en social hierarki, typisk för bybebyggelser i västra Finland. Byggnadsbeståndet består såväl av österbottniska gårdar i två våningar som av stugor för den obesuttna befolkningen.

Längs byvägen som löper från Munsala kyrka genom det agrara landskapet till fiskhamnen i Vexala ligger byn Skrivars med tillhörande gårdar på en sträcka av en halv kilometer. I de en och en halv våning höga byggnaderna på gårdarna i norra ändan av byn kan man skönja inflytande av en ståndsmässig byggnadsstil. På gårdsplanerna står stora lummiga parkträd. I skogsområdet nära bondgårdarna finns stugbebyggelse.
 
Historia
Bosättningen i Skrivars är samlad till byn Vexala som på medeltiden administrativt hörde till Pedersöre kommun. I Vexala fanns år 1566 redan 32 gårdar och byn var på 1600-talet en kungsladugård som bl.a. ägdes av Jakob de la Gardie och Claes Tott. Utöver jordbruket fick byborna sitt levebröd av fiske och säljakt. Storskifte förrättades åren 1789-1791.
 
Läs mer
K.V. Åkerblom, Pedersöre storsockens historia I. Jakobstad 1950.

Bror Åkerblom, Munsala sockens historia. Vasa 1972.

Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita Vaasan läänissä. Vaasan läänin seutukaavaliitto. Vaasa 1978.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Saini Heikkuri-Alborzi ja Päivi Niemi, Arvokkaat kulttuurimaisemat Lapuanjokilaaksossa. Vaasan seutukaavaliitto 1994.
 
objektets element:  by; småhus; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Bosättning i Skrivars radby. Tuija Mikkonen 2007
Bosättning i Skrivars radby. Tuija Mikkonen 2007.
Bosättning i Skrivars radby. Tuija Mikkonen 2007
Bosättning i Skrivars radby. Tuija Mikkonen 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009