Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Vörå Österbotten

Rejpelts bosättning

Gå till Museiverkets karttjänst: Rejpelts bosättning
Beskrivning
Rejpelt är ett utomordentligt exempel på österbottnisk bystruktur längs vägen som följer ådalen och på österbottnisk byggnadstradition med bondgårdar i två våningar.

Rejpelt är den största byn i Vörå och ligger i den välmående ådalens odlingslandskap. Byns ekonomiska centrum och byskolan ligger längs landsvägen som leder från Vörå till Storkyro. Byn har mist en del av sitt täta historiska byggnadsbestånd.

Rejpelt är en del av det nationellt värdefulla landskapet längs Vörå å.
 
Historia
I byn Rejpelt som hörde till Kyro socken fanns i slutet av 1560-talet 20 gårdar. Före storskiftet bestod Rejpelt av tre delar: Leistos, Storby och Pörnullbacken. Nyskifte förrättades år 1930, vilket totalt förändrade byns gamla struktur och odlingsförhållanden. Omkring 50 % av gårdarna flyttades bort från byns kärnområde.
 
Läs mer
Den österbottniska byn. En samling minnesbilder. Utgivna av Hembygdsförening Svenska Österbottningar i Helsingfors 1943.

Bror Åkerblom, Vörå sockens historia 1-2. Vörå kommun 1962-1963.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kartasto. Suomen historiallinen seura. Käsikirjoja VII. 1973.

Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

Svenska Österbottens historia IV. Vasa 1983.

Maria Kurtén - Susanne Öst - Rose-Marie Back - Minna Torppa - Sari Tallgren, Pohjanmaan inventointi. Länsi-Suomen ympäristökeskus. KIOSKI-tietokanta 20.3.2008.
 
objektets element:  by; småhus; gårdsplan; bondgård; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Bybosättning i Rejpelt-Leistos. Maria Kurtén 2007
Bybosättning i Rejpelt-Leistos. Maria Kurtén 2007.
Bybosättning i Rejpelt-Leistos. Maria Kurtén 2007
Bybosättning i Rejpelt-Leistos. Maria Kurtén 2007.
 Maria Kurtén 2007
Maria Kurtén 2007.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009