Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Hangö Nyland

Hangö järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Hangö järnvägsstation
Beskrivning
Hangö järnvägsstation ingår i en serie av stationsbyggnader i sten som representerar funktionalistisk stil och härstammar från 1930-talet eller senare. Hangö järnvägsstation är från 1950-talet och är både till sin exteriör och interiör exceptionellt välbevarad.

Stationsbyggnaden och parken ligger norr om banan i närheten av en bro som går över järnvägen och som färdigställdes 1959. Den lätta och vackert dimensionerade stationsbyggnaden är ritad av järnvägsstyrelsens arkitekt Jarl Ungern. Det rappade huset med pulpettak har tegelstomme och är byggt i två våningar. Den höga hallen i mitten har påverkat fönsterplaceringen på fasaden. På norra sidan av byggnaden finns en rundgavlad restaurangflygel med en våning.

Reparationshallen för vagnar samt verkstaden hör till objektet Västra hamnen i Hangö.
 
Historia
Järnvägsbanan från Hangö vinterhamn till Hyvinge färdigställdes år 1873 och i anslutning till Hangö hamn byggdes från och med 1870-talet en stor bangård och ett stationsområde. Bangården skadades under andra världskriget och bl.a. stationsbyggnaden från 1873 förstördes. Planeringen av en ny station startade efter kriget och stationen färdigställdes år 1952.
 
Läs mer
August Holmberg, Blad ur Hangö stads historia. Hangö 1922.

Tiina Lehto, Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Tammisaari 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Birgitta Ekström, Hanko. Vuosiluvut kertovat. Hangon museon julkaisusarja n:o 18. Huhmari 1997.
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Väntsalen på Hangö järnvägsstation. Johanna Nurminen 2005
Väntsalen på Hangö järnvägsstation. Johanna Nurminen 2005.
Hangö järnvägsstation. Johanna Nurminen 2005
Hangö järnvägsstation. Johanna Nurminen 2005.
Hangö järnvägsstation. Museovirasto Museiverket 2017
Hangö järnvägsstation. Museovirasto Museiverket 2017.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009