Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Raseborg Nyland

Ekenäs yttre skärgårds fiskarhemman

Gå till Museiverkets karttjänst: Ekenäs yttre skärgårds fiskarhemman
Beskrivning
Den bebyggda miljön på Alglo och Espingskär representerar den välbevarade fiskarbosättning som är typisk för den yttre skärgården.

Bosättningen på öarna Alglon och Espingskär är koncentrerad till skyddade vikar på de södra stränderna. På ön Alglo finns två och på Espingskär fyra boningshus. Det äldsta byggbeståndet består av boningshus med timmerstomme samt av bodar, båtskjul, källare, ladugårdar och bryggor. Byggnaderna har sadeltak och är rödmyllade med vita hörnbräder.

På Espingskär bildar husen en byliknande, rytmiskt balanserad helhet på en smal strandremsa där husen är avlångt grupperade och har ett enhetligt utseende. Bryggor, rader av stenar och båtskjul bildar en väsentlig del av landskapet.

Alglo ligger i Ekenäs skärgård vid den södra farleden, väster om Espingskär. Den äldsta bevarade byggnaden torde vara från mitten av 1800-talet. De små åkrarna och ängarna ligger i närheten av bebyggelsen mellan kala bergsklippor.
 
Historia
Invånarna på Alglo och Espingskär i Ekenäs socken omnämns i skriftliga källor så tidigt som på 1500-talet. Espingskär by hade fem hemman i slutet av 1500-talet. Befolkningen på ön har varit fiskare, skeppare och lotsar. Alglos enstaka hemman delades år 1901 i Östergård och Västergård hemman som sammanslogs år 1923. Espingskärs enstaka hemman delades 1913 i Östergårds och Västergårds hemman.
 
Läs mer
Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.
 
objektets element:  gårdsplan; bondgård; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009