Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kustavi Varsinais-Suomi

Katanpään linnake

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Katanpään linnake
Kuvaus
Katanpään linnake on Venäjän Suomenlahdelle rakentaman Pietari Suuren merilinnoitusketjun pohjoisin osa. Suurin osa sen alkuaan paristakymmenestä sotilasrakennuksesta on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan ja ne muodostavat Lypyrtin saaren Katanpään niemekkeelle yhtenäisen puurakennusten miljöön.

Ensimmäisen maailmansodan aikana rakennettu Katanpään linnake sijaitsee Kustavin ulkosaaristossa. Saari on kivivallin suojaama ja kivivallien sisäpuolella on kivetty tie. Linnakkeen rakennuskanta koostuu kasarmirakennuksista ja puisesta vesitornista. Rakennusten pohjakaavat noudattavat venäläisten sotilasrakennusten yleistä tyyppiä. Alkuperäisinä säilyneet julkisivut ovat poikkeuksellisen koristeellisia panelointeineen ja listoituksineen. Myös rakennusten sisätilat ovat varsin hyvin säilyneet.

Käytöstä jääneet kaksi betonoitua tykkipatteria bunkkereineen ja niille johtavat mukulakivetyt luonnonkivin pengerretyt tykkitiet ovat muinaismuistolain rauhoittamia historiallisen ajan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Pattereiden rakenne poikkeaa muista Pietari Suuren merilinnoituksen varustuksista.
 
Historia
Krimin sodan aikaan 1850-luvulla Venäjä sijoitti Lypyrttiin Kronstadtista Hankoon ulottuneen optisen lennättimen aseman, joka korvattiin 1914 ajanmukaisella lennätinlaitteella rakennelmineen. Katanpään linnoitustyöt käynnistyivät ensimmäisen maailmansodan aikana 1914, kun Venäjä rakensi Suomeen meri- ja maalinnoitusketjun torjuakseen Preussin oletetun hyökkäyksen. Katanpäähän rakennettin kaksi betonoitua tykkipatteria sekä vuoteen 1916 mennessä pieni varuskunta. Tämän Pietarin Suuren mukaan nimetyn linnoitusketjun rakentaminen päättyi Venäjän vallankumoukseen.
 
Lisätietoa
Mikko Suomela, Katanpään linnake, historiikki. Merisotakoulu 1989. Painamaton.

Harri Halén, Katanpään linnakkeen venäläisaika sekä katsaus venäilästen muihin linnoitustöihin Turun - Ahvenanmaan saaristoasemalinjalla 1915-1918. Helsinki 2001.

Ove Enqvist, Kellä saaret ja selät on hallussaan... : rannikkopuolustuksen aluekysymykset autonomisessa ja itsenäisessä Suomessa. Maanpuolustuskorkeakoulu. Sotahistorian laitos. Julkaisusarja 1.
No 9. 2007.
 
kohteeseen sisältyy:  kasarmi; linnoitus;
ympäristön nykyluonne:  merialue;
 
Katanpään linnakkeen vesitorni. Otto Selén 2001
Katanpään linnakkeen vesitorni. Otto Selén 2001.
Asuinrakennus Katanpään linnakkeen alueella. Otto Selén 2001
Asuinrakennus Katanpään linnakkeen alueella. Otto Selén 2001.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009