Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Kemijärvi Lappi

Puikkolan taloryhmä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Puikkolan taloryhmä
Kuvaus
Puikkolan taloryhmä kuvastaa Kemijokivarren jokivarsiasutuksen ulkopuolelle 1700-luvun puolivälissä syntynyttä kyläasutusta. Puikkolan rakennuskanta on hyvin säilynyttä peräpohjalaista maaseuturakentamista 1800-luvulta.

Isokylän pohjoispuolella olevan Puikkolan talot on rakennettu mäenkumpareelle avoimeen maanviljelysmaisemaan. Puikkolassa on Pajarin, Rantaharjun ja Pekkalan pihapiirien muodostama ehjä kokonaisuus.
 
Historia
Toisen maailmansodan aikana tuhoutui noin 70 % Kemijärven alueen rakennuksista. Puikkolan hiemna pääkulkuväylistä sivussa sijainneen kylän rakennuskanta säästyi sodan tuhoilta.

Puikkolan tila perustettiin 1759. Puikkolan Pekkalan päärakennus rakennettiin 1893. Rakennus toimi kylän kouluna 1935-46. Pajarin päärakennus rakennettiin 1850-luvulla.
 
Lisätietoa
Risto Kuosmanen, Kemijärven historia II. Kemijärvi 1870-luvulta 1970-luvun alkuun. Kemijärvi 1978.

Lapin rakennusperintö. Lapin läänin rakennusperinne ry 1984.

Raili Rytkönen, Kemijärven historia I. Kemijärven kaupunki 1990.

Jarmo Lokio, Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi 1996.

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.

Tiina Elo, Sirkka-Liisa Seppälä, Vesistöjä ja vaaramaisemia. Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 22/2011. Ympäristöministeriö, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2011.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; pihapiiri; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
Puikkolan taloryhmä on säästynyt Lapin sodan tuhoilta. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005
Puikkolan taloryhmä on säästynyt Lapin sodan tuhoilta. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke 2005.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009