Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Posio Lappi

Sirniön kylä

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Sirniön kylä
Kuvaus
Sirniön kylä on sekä maisemaltaan että rakennuskannaltaan yhtenäinen kokonaisuus. Kylän keskienen alue on Lapin muihin maatalouskyliin verrattuna tiiviisti rakennettu. Vaaran rinteeseen on raivattu avarat viljelysalat. Kylä on Posion vanhimpia ja sen kyläkuvaa leimaa perinteinen rakentaminen. Päärakennusten lomassa on runsaasti talousrakennuskantaa kylätien mutkitellessa niiden lomitse avaten välillä näkymiä alarinteiden latojen täyttämille viljelysaukeille.Vanhimmat kylän ulkorakennuksista periytyvät 1700-luvulta ja asuinrakennuksista 1800-luvun alkupuolelta.
 
Historia
Posion ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat saapuivat 1500-luvun jälkipuoliskolla asettuen mm. Sirniön lammen rannalle. Aikaisemmin Posion alue oli ollut kemiläisten ja iiläisten nautinta-aluetta. Sirniö oli usean sukupolven ajan seppien kylä, jonka vauraan rakennuskannan takeena oli tervanpoltto ja kuljetus.
 
Lisätietoa
Reino Rinne, Posio. Pohjoinen 1976.

Lapin rakennusperintö. Lapin läänin rakennusperinne ry 1984.

Jarmo Lokio, Lapin kulttuuriympäristöohjelma. Lapin ympäristökeskus. Rovaniemi 1997.

Seppo Ervast, Posion historia : muinaisilta leiritulilta vuoteen 2000.

Reino Hämeenniemi (toim.). Posion kunta, Posion seurakunta 2006.

Liisa Päätalo (toim.), Sirniön kylän historiaa. Kuusamo 2007.

"Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi" -inventointihanke 2004-2008, aineistot. Lapin ympäristökeskus.

Tiina Elo, Sirkka-Liisa Seppälä, "Ommie maesemie" pirtin ikkunasta Posiolla. Posion kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 4/2012. Ympäristöministeriö, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009